USA:n ja Kanadan tuet mustalipeän poltolle vääristävät kilpailua

Tiedotteet |

USA:n sellu- paperiteollisuus saa kilpailua vääristäviä verohyvityksiä mustalipeän poltolle, minkä on laskettu tuottavan USA:n sellu- ja paperiteollisuudelle tänä vuonna 6-8 mrd $ hyödyn.

Vastauksena USA:n sellu- ja paperiteollisuuden verohyvityksille Kanadassa tehtiin ehdotus metsäteollisuuden tukemisesta miljardilla Kanadan dollarilla. Kilpailua vääristävät verohyvitykset heikentävät suomalaisten kilpailuasemaa.
 
Uusiutuvan energian tukeminen on eräs tavoista, joilla vastustetaan ilmastonmuutoksen etenemistä. Maailmalla käytössä olevat tukimuodot eivät kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiin.

USA:n ja Kanadan tuki-intensiteetti kannustaa pitämään tuotantoa keinotekoisen korkealla heikosta markkinatilanteesta huolimatta, mikä pudottaa tuotteiden hintatasoa. Tällä on kilpailua vääristävä vaikutus.