UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen jatkaa Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana 2008

Tiedotteet |

Metsäteollisuus ry:n hallitus on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2008 UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen. Varapuheenjohtajiksi valittiin Metsäliiton pääjohtaja Kari Jordan sekä Stora Ensosta johtaja Aulis Ansaharju.

Hallituksen työvaliokunnan muiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy; toimitusjohtaja Esa Karru, Peterson Packaging Oy; toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy; toimitusjohtaja Sverre Norrgård, Myllykoski Oyj sekä toimitusjohtaja Sari Rämö, SCA Packaging Finland Oy. Toimitusjohtaja Hilli on työvaliokunnan uusi jäsen.

Metsäteollisuus ry:n hallituksen uusiksi jäseniksi yhdistyksen syyskokous valitsi johtaja Aulis Ansaharjun Stora Ensosta; Loparexin toimitusjohtaja Kari Kallialan; Sunilan varatoimitusjohtaja Jouni Kostaman; Savon Sellun toimitusjohtaja Juha Koukan ja konsernijohtaja Pertti Lehden Finndomosta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 32 jäsentä.

Metsäteollisuus ry:n syyskokous pidettiin perjantaina 16.11.2007 Helsingissä.

Liitteessä Metsäteollisuus ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2008

Lisätietoja www.metsateollisuus.fi

Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsenet 2008

Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 32 jäsentä vuonna 2008. Uudet jäsenet on merkitty tummennetulla.

Toimitusjohtaja Jussi Aine                      Puustelli Group Oy
Johtaja Aulis Ansaharju                         Stora Enso Oyj
Toimitusjohtaja Mikko Helander            M-real Oyj
Toimitusjohtaja Matti Hilli                        Vapo Oy
Toimitusjohtaja Arto Huurinainen         Tornator Oy
Toimitusjohtaja Christian Ivars              Jujo Thermal Oy
Pääjohtaja Kari Jordan                            Metsäliitto-konserni
Toimitusjohtaja Kari Kalliala                  Loparex Oy
Toimitusjohtaja Kalle Kantola                Haapajärven Ha-Sa Oy
Toimitusjohtaja Esa Karru                      Peterson Packaging Oy
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen             Stora Enso Oyj
Teollisuusneuvos Keijo Kopra               Versowood Oy
Varatoimitusjohtaja Jouni Kostama    Sunila Oy
Toimitusjohtaja Juha Koukka                Savon Sellu Oy
Toimitusjohtaja Juha Kuusisto               Veljet Kuusisto Oy
Toimitusjohtaja Pasi Lahtinen                Visuvesi Oy
Konsernijohtaja Pertti Lehti                   Finndomo Oy
Toimitusjohtaja Risto Mätäsaho            PRT-Forest Oy
Teollisuusneuvos Lauri Nakari               Kuhmo Oy
Toimitusjohtaja Jyri Nenonen                 Kinnaskoski Oy
Varatoimitusjohtaja Kari Nikkanen        Olavi Räsänen Oy
Toimitusjohtaja Sverre Norrgård            Myllykoski Oyj
Toimitusjohtaja Martti Pernanen             Vest-Wood Suomi Oy
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen             UPM-Kymmene Oyj
Toimitusjohtaja Olli Poutanen                ER-Saha Oy
Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry                   Paperinkeräys Oy
Toimitusjohtaja Sari Rämö                     SCA Packaging Finland Oy
Hallituksen puh.joht. Mauri Saarelainen  Honkarakenne Oyj
Resurssijohtaja Markku Tynkkynen        UPM-Kymmene Oyj
Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi    Pölkky Oy
Toimitusjohtaja Sakari Wallin                  Puhos Board Oy
Toimitusjohtaja Mikael Åbacka                Stromsdal Oyj