Työnantaja tarjoaa lyhennystä Euroopan lyhimpään työaikaan

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työnantajia edustava Metsäteollisuus ry tarjoaa Paperiliitolle 11 tunnin lyhennystä Euroopan jo nyt lyhimpään vuosityöaikaan. Paperiliitolle ehdotus ei kuitenkaan kelpaa. Paperiteollisuuden työehtokiistan sovittelussa tänään maanantaina 30. toukokuuta edistyttiin, mutta valtakunnansovittelija ei jättänyt sovintoehdotusta vieläkään.

"Olemme edistäneet sovittelua monin tavoin hakemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja niin seisokkien ja alihankinnan rajoitusten poistamiseen kuin sairauspoissaolojen vähentämiseen, mutta Paperiliitto jarruttaa sovintoa panttaamalla omia tavoitteitaan. Tarjoamme joulu- ja juhannusseisokeista luopumisen vastineeksi 1600 euroa lisää palkkaa vuodessa niille, jotka olisivat kyseisinä pyhinä töissä, sekä 11 tunnin vuosityöajan lyhennystä kaikille kolmivuorotyötä tekeville, joilla on jo nyt Euroopan paperiteollisuuden lyhin työaika. Paperiliitto ei ole kertonut, mikä sille kelpaisi", muistuttaa Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen.

Suomen paperiteollisuudessa keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevän työehtosopimuksen mukainen vuosityöaika on 1619 tuntia. Kun työaikaan lisätään ylityötunnit ja siitä vähennetään poissaolot, toteutuneeksi työajaksi vuonna 2003 jäi 1488 tuntia. Se on Euroopan lyhin. Esimerkiksi Saksan paperiteollisuudessa työskennellään vuosittain noin 200 tuntia pidempään. Saksa on Euroopan suurin paperintuottaja.

Teollisuus haluaa poistaa työehtosopimuksesta pakolliset joulu- ja juhannusseisokit ja alihankintatyön rajoitukset kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Pakollisia seisokkeja eikä alihankinnan rajoitteita tunneta muillakaan toimialoilla Suomessa eikä paperiteollisuuden muissa toimintamaissa.

"Pakolliset joulu- ja juhannusseisokit sekä alihankinnan rajoitteet heikentävät paperiteollisuuden toimintamahdollisuuksia ja siten kilpailukykyä. Nämä asiat koskevat tänä päivänä enää paperiteollisuutta, Suomen muilla toimialoilla niitä ei ole tunnettu sitten 1960-luvun lopun", Poranen sanoo.

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi