Työnantaja haluaa estää koneiden jatkuvat alasajot jatkamalla työsulkua

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työnantajat jatkavat keskiviikkona 18. toukokuuta alkavaa kahden viikon työsulkua toisella kahden viikon jaksolla. Työnantajat haluavat varmistaa, etteivät Paperiliiton ylityökielto ja laittomat lakot aiheuta kahden viikon kuluttua jälleen sellu- ja paperikoneiden jatkuvia alasajoja. Tehtaat ovat kiinni keskiviikkoon 15. kesäkuuta saakka, ellei alalle sitä ennen saada uutta, kilpailukykyä tukevaa työehtosopimusta.

"Työnantajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pitää tehtaat kiinni. Paperiliiton ylityökielto sekä laittomat lakot aiheuttavat hallitsemattomia tilanteita, jolloin ympäristövahinkojen ja laitteiden rikkoontumisen riskit lisääntyvät sekä paperin laatu heikkenee", sanoo Metsäteolllisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Poranen.

Paperikoneen ylös- ja alasajo kestää valmistettavasta paperilajista ja seisokin pituudesta riippuen 1-4 työvuoroa eli 8-32 tuntia. Käynnistyksen jälkeen kestää usein tuntikausia, ennen kuin paperin laatu on tavoitteiden mukainen ja sitä voidaan toimittaa asiakkaalle. Paperinvalmistusprosessi on hyvin herkkä muutoksille. Esimerkiksi jäteveden puhdistamon toiminnan kannalta on tärkeää, että sinne virtaa jätevettä tasaisesti.

Työnantajan työnsulku on sekä työnantajalle että työntekijälle tasapuolinen, sillä se pysäyttää sekä tehtaiden tulot että työntekijöiden palkansaannin. Työntekijöiden ylityökielto ja laittomat lakot puolestaan pysäyttävät tehtaita, mutta työntekijät saavat silti palkkaa. 

"Tilanteen ratkaisu on molempien neuvotteluosapuolten vastuulla. Metsäteollisuus haluaa edelleen neuvotella paperiteollisuuden kilpailukykyä vahvistavan työehtosopimuksen Paperiliiton kanssa niin nopeasti kuin mahdollista", Poranen sanoo.

Metsäteollisuus ry haluaa poistaa työehtosopimuksesta pakolliset joulu- ja juhannusseisokit sekä alihankinnan käytön rajoitteet, koska ne heikentävät alan kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia Suomessa.

"Väite siitä, että yrittäisimme vaikuttaa muidenkin alojen kuin paperiteollisuuden työehtoihin, on kummallinen. Eihän Suomen muilla aloilla edes tunneta pakollisia seisokkeja eikä alihankinnan rajoitteita. Haluamme Suomen paperiteollisuudelle tasavertaiset toimintamahdollisuudet muihin paperiteollisuuden toimintamaihin verrattuna", Poranen muistuttaa.

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6600, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Arto Tähtinen, johtaja, työmarkkinapolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 4442, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi