Työehtosopimuskiista vähensi tuotantoa – sopimus tukee kilpailukyvyn kehittämistä jatkossa

Tiedotteet |

Paperiteollisuuden työehtosopimuskiistan vuoksi metsäteollisuuden tuotannon määrä Suomessa jäi tammi-kesäkuussa noin 20 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Paperin ja kartongin tuotannon määrä laski 23 prosenttia 5,2 miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuotannon määrä laski 14 prosenttia kuuteen miljoonaan kuutiometriin viime vuoden alkupuoliskoon verrattuna.

"Lyhyen aikavälin tuotantovaikutuksista huolimatta työehtosopimus, joka syntyi heinäkuun alussa, tukee Suomen paperiteollisuuden kilpailukykyä jatkossa. Sopimus mahdollistaa tuotannon ympärivuotisen käynnin, millä saadaan kurottua kiinni kilpailijoiden etumatkaa muissa maissa. Myös tehtaiden huoltotoiminta voidaan järjestää tuotannon ja markkinoiden tarpeiden mukaan. Lisäksi sopimus antaa mahdollisuuksia tehostaa toimintaa paikallisesti", sanoo toimitusjohtaja Timo Poranen Metsäteollisuus ry:stä. "Kilpailukyvyn vahvistuminen riippuu nyt siitä kuinka työehtosopimuksen sisältämät uudet toimintatavat lähtevät toteutumaan käytännössä."

Vuonna 2004 Suomessa tuotettiin noin 14 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 8 miljoonaa tonnia sellua. Saha- ja höylätavaraa tuotettiin 13,5 miljoonaa kuutiometriä ja vaneria 1,4 miljoonaa kuutiometriä.

Suomalaisten metsäteollisuusyritysten tuotantokapasiteetista 40 prosenttia sijaitsee Suomessa ja 60 prosenttia muissa maissa.

4.8.2005

Lisätietoja:

Timo Poranen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 -132 6600
Esa-Jukka Käär, johtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 -132 6616