Tutkimusstrategia linjaa metsäklusterin ja sen asiakastoimialojen kannalta keskeiset tutkimuksen painopisteet

Tiedotteet |

Suomen metsäklusterin päivitetty tutkimusstrategia julkaistiin tänään Metsäteollisuus tulevaisuuden rakentajana –seminaarissa Helsingissä.

Strategian tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvo vuodesta 2006. Vähintään puolet tästä arvosta perustuisi uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Asiakkaan ja käyttäjän näkökulmat, uudet materiaalit ja palvelut sekä biotalous ovat tutkimusstrategiassa vahvasti esillä.

”Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä metsäklusterin vetämänä kestävän kehityksen ja biotalouden edelläkävijäksi. Tulevaisuuden biotaloudessa puuta käytetään entistä monipuolisemmin papereista, pakkauksista ja taloista bioenergiaan ja biopolttoaineisiin sekä moniin erilaisiin biomateriaaleihin ja biotuotteisiin. Kestävän kehityksen biotalouden kasvu on koko tutkimusstrategian pohja,” sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiojohtaja Antro Säilä.

”Tutkimuksen ja innovaatioiden ytimessä ovat yhä vahvemmin asiakkaiden ja käyttäjien näkökulmat. Tuotteiden ja palveluiden lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kuluttajien kanssa. Tämä vaatii aktiivista kykyä ennakoida asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita, odotuksia ja käyttäytymistä,” sanoo Säilä.

”Uudet materiaalit ja palvelujen yhdistäminen tuotteisiin muodostavat merkittäviä uuden liiketoiminnan alueita. Ratkaisuja haetaan myös erilaisista materiaalien yhdistelmistä. Asiakkaiden ja käyttäjien arjesta ja asiakkaiden käytännöistä ja toimintatavoista syntyy myös monenlaisia palveluliiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi rakentamiseen,” jatkaa Säilä.

Uudistuva ja kasvava metsäklusteri tarvitsee nykyisten tuotteiden rinnalle täysin uusia tuotteita ja palveluita. Myös nykyisten tuotteiden ja palveluiden asiakkaiden sekä käyttäjien tarpeet ja innovaatiomahdollisuudet saavat tutkimusstrategiassa huomiota. Alan tavoitteena on jatkossakin vahvistaa osaamistaan edelläkävijänä ja etsiä alaa uudistavia ja puuta monipuolisesti käyttäviä ratkaisuja tulevaisuuden liiketoiminnaksi.

Metsäklusterin tutkimusstrategian painopisteet ovat:
• asiakas ja käyttäjä kehityksen vetäjänä,

• uusien materiaalien, palveluiden ja liiketoimintamallien mahdollisuudet sekä

• metsäklusteri kestävän biotalouden rakentajana.

Nyt julkaistu tutkimusstrategia päivittää ja tuo uusia näkökulmia lokakuussa 2006 julkaistuun metsäklusterin tutkimusstrategiaan. Tavoite tuotteiden ja palveluiden arvon kaksinkertaistamisesta on sama kuin vuonna 2006 julkaistussa metsäklusterin ensimmäisessä yhteisessä tutkimusstrategiassa.

Toimintaympäristön nopea muutos vaati kuitenkin nyt tarkentamaan tutkimuksen painopisteitä ja uudistamaan strategian. Globaali johtajuus ja erikoistuminen, vahva yrittäjyys ja yhteistyö sekä tavoitteellinen panostus tutkimukseen ovat uudistetussa strategiassa aiempaa voimakkaammin esillä.

Tutkimusstrategiaa toteutetaan mm. metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän Metsäklusteri Oy:n ja puutuotealan tutkimusorganisaatio Finnish Wood Research Oy:n tutkimusohjelmissa. Myös yliopistoilla ja korkeakouluilla on toteuttamisessa tärkeä rooli. Strategiaa toteutetaan myös osana metsäsektorin eurooppalaista teknologiayhteisöä.

Lisätietoja:

Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta ja innovaatiot,
puh. 09 132 6633 ja  040 589 1891