Tutkimus- ja innovaatiokumppanuus Euroopan komission kanssa käynnistyi

Tiedotteet |

Euroopan biomassoja jalostava sektori ja Euroopan komissio ovat tänään käynnistäneet uuden biopohjaisen teollisuuden tutkimus- ja innovaatiokumppanuuden (Bio-based Industries Public Private Partnership – PPP). Kumppanuudella halutaan kannustaa ja kehittää eurooppalaista biotaloussektoria, niin tutkimusta kuin teollisia innovaatioita.

Kumppanuuden kautta käynnistyvien hankkeiden tukemiseen on varattu rahoitusta lähes neljä miljardia euroa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Valtaosa rahoituksesta tulee teollisuudelta, Euroopan komissio rahoittaa hanketta vajaalla miljardilla eurolla.

Biomassoja jalostavaa sektoria on neuvotteluissa edustanut joulukuussa 2012 perustettu Bio-based Industries Consortium (biconsortium.eu). Yhteenliittymän perustajajäseniin lukeutuvat FIBIC (biotalouden SHOK), Kemira, Metsä Group, Stora Enso ja UPM. Jäseniä ovat myös muun muassa Metgen Oy, Metla, Oulun yliopisto, VTT ja Åbo Akademi.

Kumppanuuden käynnistymisen yhteydessä julkistettiin myös Bio-based Industries PPP:n ensimmäinen työohjelma. Hanke-ehdotukset on jätettävä 15.10. mennessä ja rahoitettaviksi valitut hankkeet käynnistyvät käytännössä alkuvuonna 2015.

Biotaloudesta uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja

Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa kestävällä biotaloudella on keskeinen rooli. Metsäteollisuus on yksi merkittävimmistä biotalouden toimijoista, sillä sen koko toiminta perustuu uusiutuvista ja kierrätettävistä luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin.

Suomen kansallinen biotalousstrategia julkaistiin toukokuussa. Sen tavoitteena on saada aikaan uutta liiketoimintaa ja parantaa työllisyyttä kehittämällä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvia tuotteita ja palveluita. Biotalousstrategia on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla ja sen työstämiseen osallistuivat eri ministeriöiden lisäksi biotaloutta edustavat sidosryhmät.

Suomalaisilla biotalouden toimijoilla on nyt mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa ja toteuttaa osaltaan kansallista biotalousstrategiaa eurooppalaisen yhteistyön avulla.

Lisätietoja:

Niklas von Weymarn, tutkimusjohtaja, Metsä Fibre Oy, puh.040 5476977, niklas.vonweymarn@metsagroup.com

Pekka Hurskainen, VP, Strategy Development, Technology, UPM, puh.0400 645969, pekka.hurskainen@upm.com