Tutkimuksesta liiketoiminnaksi teemana seuraavassa metsäsektorin tutkimuskonferenssissa

Tiedotteet |

Eurooppalainen metsäteollisuuden ja -klusterin tutkimuskonferenssi keskittyy uuden liiketoiminnan synnyttämiseen toimialalle. Seminaari järjestetään 9. – 11.11.2009 Tukholmassa.

Tutkimuksesta liiketoiminnaksi on metsäsektorin Tukholmassa marraskuussa 2009 järjestettävän eurooppalaisen tutkimuskonferenssin aihe. Tutkimustulosten kaupallistamista on vauhditettava, jotta mahdollisuudet uusien liiketoimintamahdollisuuksien nopeaksi hyödyntämiseksi ja kilpailuetujen rakentamiseksi eivät jää käyttämättä.  

Konferenssin pääpuhujat ovat Ruotsin metsäministeri Eskil Erlandsson ja teollisuusjohtaja Marcus Wallenberg. Neljä seminaarikokonaisuutta ovat nimeltään innovatiiviset tuotteet, tuotantoprosessit, metsäbiomassan saatavuus sekä kestävä kehitys ja yhteiskunnallinen näkökulma.  

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat tavoitteena tehostaa eurooppalaisen metsäsektorin yhteistä tutkimusta. Teknologiayhteisön kuudennessa kansainvälisessä seminaarissa keskitytään metsäsektorin ajankohtaisiin tutkimustuloksiin sekä rakennetaan yhteistyötä tutkijoiden ja alan yritysten välillä.  

Tarkempia tietoja ja konferessiohjelma löytyvät konferenssin verkkosivuilta www.FTPC2009.se.  

Lisätietoja
Markku Lehtonen, Tutkimus- ja kehityskoordinaattori, Metsäteollisuus ry, 09 132 6628