Tuontipuun osuus on alle kymmenesosa kotimaan korjuumääristä

Tiedotteet |

Kotimaista puuta on korjattu tammi-heinäkuussa noin 22 miljoonaa kuutiota. Tammi-kesäkuussa pyöreää puuta on tuotu Suomeen vain noin 2 miljoonaa kuutiota, josta venäläisen puun osuus oli noin puolet.

Kuitupuun tuonti on laskenut 80 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2008 Suomeen tuotiin puuta noin 20 miljoonaa kuutiometriä.

Kuluvana vuonna puuta on tuotu energiakäyttöön aiempaa enemmän. Tammi-kesäkuussa energiapuuta tuotiin 600 000 kuutiota kun taas edellisenä vuonna energiapuuta tuotiin vain 40 000 kuutiota.

Sahat eivät ole saaneet kotimaasta riittävästi raaka-ainetta heikon puumarkkinatilanteen vuoksi. Tästä syystä esimerkiksi mäntytukkia on tuotu Suomeen tänä vuonna 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

"Kun kotimaan puukauppa ei käy, on sahojen raaka-ainetilanne edelleen erittäin huolestuttava", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin. "Tukkipuun osalta tuonti on ollut välttämätön lisä etenkin Pohjois- ja Itä-Suomen sahoille, jotta asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan."  

Hakkeen tuonti on tänä vuonna pudonnut 20 prosenttia 1,4 miljoonaan kuutioon, josta osa on mennyt energiantuotantoon.

Lisätietoja antaa:
Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, Metsäteollisuus ry
puh: 09 132 6610,
s-posti: etunimi.sukunimi (at) forestindustries.fi