Tuontipuun kallistuminen heikentää metsäteollisuuden kilpailukykyä

Tiedotteet |

Venäjä ilmoitti 28.3.2006 havupuun vientitullien nostosta noin 1,5 eurolla toukokuun lopulta alkaen. Muutos nostaa havupuun vientitullin 4 euroon kuutiolta, mikä merkitsee puuta tuovalle teollisuudelle vuoden 2005 tuontimäärillä noin 15 – 20 miljoonan euron lisälaskua. Tuontipuun hinnannousu vaikeuttaa teollisuuden raaka-aineen hankinnan pitkäjänteistä suunnitteluja, lisää tuontipuun saatavuuden epävarmuutta ja hankaloittaa erityisesti sahojen raaka-aineen saantia.

Metsäteollisuus ry:n keräämien tietojen mukaan puun ostomäärät ovat pudonneet lähes 40 prosenttia verrattuna edellisen vuoden keskimääräiseen tasoon, koska kotimaan markkinoilla ei ole ollut saatavissa puuta riittävästi. Sahat tarvitsevat tasaista raaka-ainevirtaa kyetäkseen turvaamaan tuotannon jatkumisen ja vastaamaan kysynnän muutoksiin ilman pääomaa sitovia mittavia varastoja.

Puuta tuodaan entistä enemmän, koska teollisuuden puuntarve on kasvanut. Tuonnin suhteellinen osuus ei kuitenkaan ole noussut puuntarpeen suhteessa, koska myös kotimaista puuta käytetään entistä enemmän. Vuonna 2005 puun tuonti kohosi ennätykselliseen runsaaseen 21 miljoonaan kuutiometriin. Runsaat 80 prosenttia tuontipuusta tulee Venäjältä. Tukkipuun tuonti on ollut elintärkeä vaihtoehto erityisesti niille tehtaille, jotka sijaitsevat itärajan läheisyydessä ja rannikolla.

"Suomeen tuotavan puun kallistuessa olisi erittäin tärkeää saada kotimaan puukauppa sujuvasti käyntiin. Tilanne vaikeuttaa erityisesti sahojen tarvitsemaa tukin saatavuutta", sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäpolitiikasta vastaava Hannu Valtanen. "Puun myyntiin tulisi kannustaa esimerkiksi verotuksellisin keinoin. Mikäli pääomaverotuksessa metsän myyntituloista voisi vähentää metsän uudistuskustannukset esimerkiksi kaksinkertaisina, puukauppa saataisiin nopeasti normaalitasolle. Sahojen vaikeuksilla on myös suuri aluetaloudellinen vaikutus, jolloin tilanteen ratkaisemiseksi ja työllisyyden turvaamiseksi tarvitaan yhteiskunnan toimenpiteitä." Metsänomistajat saavat yli 60 prosenttia kantorahatuloista sahateollisuudelle myytävistä tukeista.

Suomen sahateollisuus etsii keinoja kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen kiristyvässä kilpailussa päämarkkina-alueilla. Sahojen raaka-ainekustannukset muodostavat jo runsaat 70 prosenttia alan liikevaihdosta, vaikka huomioon otetaan sahauksen sivutuotteista eli hakkeesta, purusta ja kuoresta saatavat myyntitulot. Sahojen raaka-ainekustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet 1990-luvun alkuun verrattuna samalla kun sahatavaran maailmanmarkkinahinnat polkevat paikoillaan. Alan tukemiseksi valtio on käynnistänyt puutuoteteollisuuden elinkeinopoliittisen ohjelman ja puurakentamisen edistämisohjelman alan tulevaisuuden turvaamiseksi jalostusastetta nostamalla.