TU:n painostustoimet vaarantavat paperiteollisuuden työpaikat Suomessa

Tiedotteet |

Toimihenkilöunionin tänään ilmoittamat painostustoimet heikentävät alan kykyä selviytyä mittavista haasteistaan.

"Toiminnan tehostamisohjelmat ja yksiköiden lopettamiset ovat aina hyvin raskaita toimenpiteitä ja koskettavat syvästi kaikkia asianosaisia. Nyt tarvitaan kaikki myönteiset keinot mahdollisimman monen työpaikan säilyttämiseksi. TU:n ilmoittamat painostustoimet pahentavat entisestään paperiteollisuuden vaikeaa tilannetta", sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

Metsäteollisuuden tilannetta on vaikeuttanut työvoima-, energia-, kuljetus- ja raaka-ainekustannusten nousu sekä dollarin heikkeneminen. Maailmanmarkkinoilla tuotteiden reaalihinnat ovat laskeneet. Tämä edellyttää, että kaikkia toimintoja tehostetaan.

"Painostustoimet vaarantavat Suomen paperiteollisuuden viennin häiriöttömän jatkumisen, toimitusvarmuuden ja asiakassuhteet. Toistuvien lakkojen vuoksi Suomen maine luotettavana paperin toimittajana kärsii. Suomen häiriöriskin vuoksi alan tuotanto ja investoinnit ohjautuvat enenevästi muihin toimintamaihin ja teollisuuden kyky tarjota työpaikkoja heikkenee."

"Yritysten rakennejärjestelyjen tueksi tarvitaan nopeita valtiovallan toimia, joilla parannetaan erityisesti kotimaisen puun saatavuutta ja rakennemuutosalueiden elpymistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä ", sanoo Forss.

Laittomien lakkojen aiheuttamat tuotannon menetykset ja tappiot ovat paperiteollisuudessa ylivoimaisesti muita aloja suuremmat. Esimerkiksi vuorokauden lakko aiheuttaa suurehkolla sellutehtaalla tuotannon menetykset, jotka ovat 800 000 tonnin vuosituotannosta laskettuna runsaat miljoona euroa. Paperitehtaalla vuorokauden lakko aiheuttaa puolen miljoonan euron tuotannon menetykset. Valtakunnallinen yhden päivän työtaistelu aiheuttaa noin 40 miljoonan euron tuotannon menetykset.

Suomen sellu- ja paperiteollisuudessa on yhteensä 27 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Suomessa toimii 42 paperi- ja kartonkitehdasta sekä 43 massatehdasta, jotka valmistavat sellua ja mekaanista massaa. 

Lisätietoja antaa:
Jari Forss, työmarkkinajohtaja, puh: 040 – 570 7652