Tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee metsäteollisuuden vähähiilisiä tuotteita

Tiedotteet |

Marraskuussa European Paper Week –tapahtumassa julkaistussa eurooppalaisen metsäteollisuuden tiekartassa esitetään, miten biotalous muokkaa tulevaisuutta.

Roadmap 2050 havainnollistaa, millaisilla tuotteilla, innovaatioilla sekä teknisellä ja poliittisella kehityksellä metsäteollisuus on merkittävä osa tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa.

Eurooppalainen kuitupohjainen teollisuus haluaa olla biopohjaisen talouden ytimessä myös vuonna 2050. Metsäteollisuuden puukuitupohjaiset tuotteet ovat ratkaisu moniin globaaleihin ympäristö- ja ilmastohaasteisiin sekä vastaavat osaltaan visioon vähähiilisestä biotaloudesta vuonna 2050. 

Confereration of European Paper Industries:n (CEPI) tiekartta 2050 (Roadmap to a low-carbon bio-economy) on toimialan vastaus EU:n komission vastaavalle, vähähiiliseen talouteen keskittyvälle tiekartalle. Taustalla on EU:n asettama tavoite vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Alan nykyinen osaaminen metsätaloudessa, kierrätyksessä ja puun ominaisuuksien tuntemuksessa  luovat metsäteollisuudelle kilpailuedun olla edelläkävijänä vähähiilisessä, biotalouteen nojaavassa yhteiskunnassa vuonna 2050.
 
Tällä viikolla Brysselissä järjestettävä European Paper Week on Euroopan suurin paperi- ja selluteollisuuden tapahtuma.