Tulevaisuuden puuinsinöörejä ammattikorkeakouluista

Tiedotteet |

Kotkassa, Kuopiossa, Lahdessa ja Ylivieskassa koulutetaan uuden ajan puuinsinöörejä. Puutekniikan koulutusta kehittämällä ammattikorkeakoulut varautuvat puutekniikan tulevaan insinööritarpeeseen.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Kotkassa on tämän kevään yhteishaussa täysin uusi puutekniikan koulutuskokonaisuus. Suuntautumisvaihtoehtoina ovat modernit puutuotteet, puun kestävä käyttö ja bioenergia.

Koulutus painottaa kehittämis- ja uudistumissuuntautuneisuutta. Modernit puutuotteet -suuntautumisvaihtoehdossa tavoitteena on oppia kehittämään täysin uusia puutuotteita, puupohjaisia komposiittituotteita ja näiden yhdistelmiä.  

Lahden ammattikorkeakoulu on perinteinen ja tunnettu puutekniikan kouluttaja. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat jalostetut puutuotteet ja niiden tuotantomenetelmät, tuotekehitys sekä puutuotteiden markkinointi Suomessa ja kansainvälisesti. Myös yhteys muotoilukoulutukseen on vahva. Koulutus kattaa monipuolisesti puutuoteteollisuuden eri tuotealueet sahatavarasta ja puulevyistä huonekaluihin, puusepäntuotteisiin ja puurakenteisiin.

Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun puutekniikan suuntautumisvaihtoehdot ovat puutuotteiden ja puurakenteiden tuotanto- ja automaatiotekniikka sekä tuotekehitys tai puutalojen ja puurakenteiden sekä puisten rakennusosien ja -komponenttien rakennetekniikka, suunnittelu ja teollinen valmistus.

Opinnot antavat valmiudet toimia esimerkiksi rakenne- ja rakennussuunnittelussa puutaloteollisuudessa sekä asiantuntija- ja johtotehtävissä puutalojen tuotannossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Suuntautuminen puurakennetekniikkaan antaa edellytykset arvostettuun A-vaativuusluokan puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa metsäinsinöörin opintoja voi laajentaa metsästä puun jatkojalostamiseen metsätalouden, puutekniikan ja talonrakennustekniikan aineita yhdistävällä timperimoduulilla.

Puutekniikan insinööri asiantuntija- ja johtotehtävissä

Puutekniikan insinöörit työskentelevät esimerkiksi puutaloteollisuuden, puusepänteollisuuden, saha- ja puulevyteollisuuden sekä jatkojalostuksen ja bioenergian tuotannon, tuotekehityksen ja markkinoinnin asiantuntija- ja johtotehtävissä. Suomessa toimii noin 170 teollisen mittakaavan saha ja 15 levytehdasta. Lisäksi pienempiä sahoja ja puusepänteollisuuden yrityksiä on paljon.

Puunjalostus työllistää koko metsäklusterissa  noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen piirissä on noin 500 000 suomalaista. Puutuotealaa pidetään vahvasti tulevaisuuden alana. Puun edut uusiutuvana materiaalina ovat kiistattomat sen kaikissa käyttökohteissa.

Puuinsinöörin koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa

Puuinsinöörin koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa 1.3.-16.4.2010. Aloituspaikkoja on ensi syksynä Kotkassa 40, Lahdessa 40 ja Kuopiossa 30. Näiden lisäksi Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikössä voi valita tuotantotalouden koulutusohjelmassa puutuotetekniikan suuntautumisvaihtoehdon.
 
Puutekniikan hakukoodi on 120. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä, ja opinnot kestävät neljä vuotta.

Lisätietoja:

Päivi Luoma, Viestintäpäällikkö, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6626

Ritva Varis, toiminnanjohtaja, Puumiesten liitto ry, p. 014 215 636, ritva.varis@puumies.fi