Tuhkien hyötykäyttö metsälannoitukseen helpottumassa

Tiedotteet |

Uusi lannoitevalmisteasetus helpottaa metsäteollisuuden tuhkien hyötykäyttöä metsälannoitteena. Tuhkien sisältämät ravinteet saadaan entistä paremmin palautettua takaisin metsiin parantamaan puiden kasvua.

Tuhkien hyötykäyttöä tulee edistää myös maarakentamisessa.

Syyskuussa voimaan astuva lannoitevalmisteasetus parantaa edellytyksiä metsäteollisuuden tuhkien hyötykäyttöön metsien lannoituksessa. Päivitetty asetus laajentaa tuhkan käytön  turvemaiden lisäksi kivennäismaille. Tuhkiin saa jatkossa lisätä typpeä, jonka puute rajoittaa usein kivennäismailla puiden kasvua.
 
Tuhkan määrä lisääntyy, uudet käyttökohteet tarpeen

EU:n ja Suomen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteena on lisätä puupohjaisten polttoaineiden käyttöä. Tämä tarkoittaa, että myös puun poltosta syntyvän tuhkan määrä tulee lisääntymään. On tärkeää edistää esimerkiksi tuhkien maarakennuskäyttöä lainsäädännöllä sekä etsiä tuhkille uusia käyttökohteita.

Kierrättämällä tuotannon sivuvirtoja säästetään luonnonvaroja ja vähennetään kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää.

Lisätietoja antaa:
Tiina Vuoristo, ympäristöasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6624, 040 542 5365