Toukokuun puukauppa tavanomaista hiljaisempaa: Kesällä hakattaville havutukkileimikoille on nyt kysyntää

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden tammi-toukokuun puukaupat yksityismetsistä jäivät noin 2,9 miljoonaan kuutioon, mikä oli vain 36 prosenttia viime vuoden vastaavana aikana ostetusta määrästä.

Toukokuun ostomäärät kasvoivat 20 prosenttia huhtikuusta ja nousivat noin 349 000 kuutiometriin. Mäntytukin ostomäärä jäi 56 prosenttia, kuusitukin 52 prosenttia ja koivutukin 71 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden tammi-toukokuussa. Mäntykuitupuun ostomäärä oli 71 prosenttia, kuusikuitupuun 62 ja koivukuitupuun 71 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 vastaavana aikana.

Tukkipula haittaa sahojen toimintaa

Sahoilla oli edelleen toukokuussa vaikeuksia saada ostettua riittävästi tukkipuuta pitääkseen tuotantonsa käynnissä edes nykyisellä alentuneella tasolla. Havutukkivaltaisille leimikoille, jotka voidaan korjata nyt kesällä, on siten paljon kysyntää.

"Metsänomistajien ja sahojen etu on saada puuta tasaisesti liikkeelle kaikissa kysyntätilanteissa. Tällä hetkellä tukkipula vaikeuttaa sahojen tilannetta. Sahojen kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä huono, eivätkä ne kestä pitkään tukkipulaa. Lisäksi Suomen raaka-ainekustannukset ovat pysyneet kilpailijamaita korkeampina", sanoo alan kilpailukykyasioista vastaava johtaja Antro Säilä Metsäteollisuus ry:stä.
 
Metsänomistajien kannattaa ehdottomasti hyödyntää puun myyntitulon verohuojennus, joka tänä vuonna tehtyjen puukauppojen osalta on 50 prosenttia ja ensi vuonna 25 prosenttia.

Puun hinta pysyi huhtikuun tasolla

Mäntytukin kantohinta nousi ja kuusitukin laski prosentilla huhtikuusta toukokuuhun. Mäntytukin kantohinta oli keskimäärin 42 ja kuusitukin 43 euroa kuutiolta. Koivutukin hinta laski 2 prosenttia ja siitä maksettiin keskimäärin 37 euroa kuutiolta.

 

Mänty- ja koivukuidun kantohinnat laskivat 1-3 prosenttia. Kuusikuidun hinta säilyi ennallaan. Mäntykuidusta maksettiin 14, koivukuidusta 13 ja kuusikuidusta 19 euroa kuutiolta. 

 

Lisätietoja: 

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6678, 040 729 3678


Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry,

puh. 09 – 132 6633