Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry: Kotimaista puuta tarvitaan lisää pyörittämään nykyistä kapasiteettia

Tiedotteet |

"Viime viikkojen metsäteollisuuskeskustelussa on sivuutettu pääasia: Kuinka lisätään kotimaisen puun markkinoille tuloa vuodessa niin, että se riittää nykyisille tehtaille? Puun tuonti Venäjältä uhkaa loppua tammikuussa 2009, jolloin tehtailta puuttuu viidennes raaka-aineesta. Läpimitaltaan alle 15 cm koivukuitu on vapautettu tullista vuoteen 2011 saakka. Käytännössä tullit maksetaan täysimääräisesti jo nyt myös koivukuidusta, koska puuta ei pysytyä venäjällä lajittelemaan", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila.

"Viime vuoden ennätyksellisestä puukaupasta huolimatta Suomesta ei edelleenkään saada puuta riittävästi kaikille nykyisille tehtaille. Pääosa metsäteollisuuden puusta tulee yksityismetsistä. Viime vuoden yli 50 miljoonan kuution määrä ei edelleenkään riitä, vaan puuta tarvitaan jatkuvasti yli 60 miljoonaa kuutiota vuodessa. Puumäärään lisäksi suuri haaste on saada riittävästi kaikkia teollisuuden tarpeita vastaavia puutavaralajeja. Erityisesti koivukuidusta tulee suuri pula kun sitä ei kotimaasta pystytä korvaamaan", muistuttaa Brunila.

Metsäteollisuuden yli 60 000 työpaikan ja Suomessa toimivien tehtaiden kannalta on välttämätöntä käynnistää nopeat toimet puun markkinoille tulon lisäämiseksi. Alan omien työpaikkojen lisäksi metsäteollisuuden menestymiseen on sidoksissa noin 140 000 työpaikkaa.

"Mahdolliseen Venäjän vientitullien nousuun on sopeuduttava alle vuodessa. Tämä asettaa mittasuhteet valtioneuvoston asettamalle Ahon työryhmälle, jonka tehtävänä on löytää nopeita keinoja metsäteollisuuden toimintaedellytysten helpottamiseksi. Silti suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat nyt suomalaisilla metsänomistajilla, joiden varassa metsäteollisuuden puuhuolto suurimmaksi osaksi on."

"Metsäteollisuuden raaka-aine-, energia- ja työvoimakustannukset nousivat viime vuonna merkittävästi, mikä heikensi suomalaisen tuotannon kilpailukykyä muihin maihin verrattuna. Kuljetusväylien huono kunto ja kelirikko lisäävät kuljetuskustannuksia ja vaikeuttavat puun saatavuutta metsistä tehtaille. Yritysten käynnistämät toimet kannattavuuden parantamiseksi eivät tuota tulosta, kun kustannusten nousu syö niiden hyödyt."

"Toimintaa on edelleen tehostettava ja rakenteita kevennettävä. Vain kannattavalla liiketoiminnalla voidaan panostaa tulevaisuuteen ja pitkän aikavälin kilpailukykyyn, uusien liiketoimintojen ja tuotteiden kehittämiseen. Alalla on myös kyettävä hyödyntämään verkostotalouden parhaita toimintamalleja ja uudistettava työehtosopimukset vastaamaan parhaita käytäntöjä. Uudistumisen ja kilpailukyvyn perusta rakennetaan juuri nyt tehtävillä ratkaisuilla", sanoo Anne Brunila.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Anne Brunila, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600