Toimintaympäristön muutos edellyttää uudenlaista ajattelua kaikilta osapuolilta

Tiedotteet |

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen
Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa Helsingissä tiistaina 11.4.2006

 "Metsäteollisuusyritysten kannattavuus on jäänyt moniin muihin toimialoihin verrattuna alhaiseksi. Kannattavuus heikkeni edelleen vuonna 2005. Tulos ennen veroja oli vain niukasti plussalla ja sijoitetun pääoman tuotto painui 1,4 prosenttiin. Siksi monien metsäteollisuusyritysten on ollut välttämätöntä jatkaa toimintansa tehostamista ja kustannuskilpailukykynsä parantamista. Heikko kannattavuus koskee yhtälailla sahausta ja kemiallista metsäteollisuutta.  Parempiin tuloksiin on päästy jalosteissa ja niissä puutuoteteollisuuden yrityksissä, joissa jalostusarvoa on nostettu", sanoi Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jussi Pesonen tänään yhdistyksen kevätkokouksessa Helsingissä.

Pesonen korosti, että heikosta kannattavuudesta huolimatta investoinnit Suomeen eivät ole vähentyneet. Vuonna 2005 metsäteollisuus investoi kotimaahan noin 850 miljoonaa euroa eli hieman edellisvuotta enemmän.

"Suomeen investoidaan edelleen, mutta jatkuvasta kilpailukyvystä huolehtiminen edellyttää uudenlaista ajattelua kaikilta osapuolilta; niin yrityksiltä, henkilöstöltä kuin myös poliittisilta päättäjiltä. Vaikka teollisuus on tuonut esiin vakavan huolensa alan kannattavuuskehityksestä jo kaksi vuotta, tämän kevään keskustelu osoittaa, että muutosten välttämättömyyttä ei ole vieläkään täysin ymmärretty."

Pesonen arvioi, että viime kesänä solmittu paperiteollisuuden työehtosopimus oli askel oikeaan suuntaan. "Sovittujen periaatteiden siirtäminen käytäntöön on kuitenkin osoittautunut erittäin hitaaksi prosessiksi. Näin siitä huolimatta, että joustavia toimintatapoja on hyvällä menestyksellä sovellettu jo pitkään sekä muilla aloilla Suomessa että tärkeimmissä kilpailijamaissamme. Eri yritysten tänä keväänä käynnistämät YT-neuvottelut kertovat kuitenkin, miten kipeästi ja kiireellisesti uusia toimintatapoja kaivataan."

"Alan kehittämiseksi Suomessa on pystyttävä muodostamaan yhtenäinen näkemys globaalin kilpailun vaikutuksista alan yritysten toimintaan kotimaassa. Valtiosihteeri Sailaksen tulevaisuustyöryhmän työ on tukenut yhteisen näkemyksen syntymistä. Kilpailukykyyn vaikuttavista konkreettisista työmarkkinakysymyksistä tulee kuitenkin keskustella ryhmässä edelleen. Työ on tarkoitus saattaa päätökseen toukokuussa 2006.  Pidän erittäin myönteisenä, että Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen on esittänyt vuoropuhelun jatkamista tämän jälkeenkin, " sanoo Pesonen.

Teollisuuden toimintaedellytyksistä puhuessaan Pesonen nosti esille valtiovallan keinot ja mahdollisuudet myötävaikuttaa energian hintaan Suomessa. Energian käytöstä verotetaan Suomessa huomattavasti kilpailijamaita ankarammin.  "Energian hinta vaikuttaa suoraan suomalaisten yksiköiden kilpailukykyyn.  Suomessa energiavero ja päästökauppa luovat päällekkäisiä rasitteita metsäteollisuudelle.  Nyt suomalaisen metsäteollisuuden kustannukset ovat noin 100 miljoonaa euroa korkeammat, kuin mitä ne olisivat ruotsalaisen verotuksen piirissä. On tärkeää ymmärtää, millä tavoin tämä vero rasittaa suomalaisten yksiköiden kilpailukykyä", arvioi Pesonen.