Toimintaympäristöä vahvistamalla Suomi menestyy metsäteollisuusmaana tulevaisuudessakin

Tiedotteet |

Metsäalan uusiutuminen on tärkeää, kuten todetaan tänään julkistetussa Murroksen jälkeen -kirjassa metsäteollisuuden tulevaisuuden visioista vuoteen 2020.

Kirjan kirjoittaneet Lauri Hetemäki, Sini Niinistö, Risto Seppälä ja Jussi Uusivuori pitävät tärkeänä metsä-, energia- ja ilmastopolitiikan koordinointia, jottei uusiutuvan energian tuilla ohjata puuta liikaa energiakäyttöön. Ohjauskeinoja valittaessa on ensin selvitettävä vaikutukset ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Kirjoittajat ehdottavat, että metsäalan painopisteeksi otetaan luontomatkailu- ja virkistyspalvelut. Näillä ei kuitenkaan pystytä luomaan riittävästi uusia työpaikkoja ja verotuloja yhteiskunnalle. Puun jalostuksella on suuri merkitys kansantaloudelle, sillä metsäklusteri työllistää noin 200 000 henkilöä.

– Murroksen jälkeen -kirjan näkemyksen mukaan tulevaisuudessa olisi panostettava palveluiden tutkimukseen ja kehitykseen. Riskinä kuitenkin on, ettei tulevaisuudessa pystytä riittävästi kehittämään metsäteollisuuden uusia tuotteita, jos tutkimus- ja kehityspanostukset suunnataan toisaalle, sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

– Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet muodostavat liiketoiminnan perustan, jolla rahoitetaan uusien tuotteiden ja liiketoimintojen kehittäminen. Kasvua yritykset hakevat bioenergiasta, biopolttoaineista, älykkäistä papereista, pakkauksista ja puurakenteista sekä yhdistämällä tuotteisiin uutta teknologiaa, kuten nanoteknologiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa.

Vuonna 2010 suomalainen metsäteollisuus investoi kotimaahan lähes 650 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 investointien ennustetaan kasvavan jopa 900 miljoonaan euroon, josta noin puolet käytetään tuotantokapasiteetin uudistamiseen. Suomessa on keskimäärin Euroopan modernein tuotantokapasiteetti.

Kilpailukykyä palautettu omin toimin

Suomalainen metsäteollisuus on omin toimin raskaan rakennemuutoksen kautta palauttanut kilpailukykyään. Muutosten jälkeen ja markkinatilanteen kohentuessa alan tuloskehitys on alkanut elpyä.

Näkymien parantuessa on erittäin tärkeää varmistaa suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukyky. Alan toimintamahdollisuudet on saatava kilpailijamaiden tasolle esimerkiksi laskemalla energiaveroja ja varmistamalla kustannustehokkaat vientikuljetukset.

Suomi tulee olemaan johtava metsäteollisuusmaa myös tulevaisuudessa. Maassamme kasvaa jatkuvasti enemmän kestävästi hyödynnettävissä olevaa raaka-ainetta. Ilmastonäkökohdat tukevat puun käytön lisäämistä ja metsäteollisuus tuottaa jo nyt 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Alan tuotantokoneisto on modernia ja osaaminen korkealla tasolla. Metsäklusteri toimii alan innovaatioiden ytimessä, tuotannon ympäristöasiat ovat kunnossa ja ilmastonäkökulmat tukevat alan kasvua.

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, (09) 132 6633, 040 589 1891