Toimintaympäristöä vahvistamalla Suomi menestyy metsäteollisuusmaana tulevaisuudessakin

Tiedotteet |

Metsäalan on uusiuduttava, kuten todettiin Metlan 17.2. julkistetuissa näkemyksissä metsäteollisuuden tulevaisuuden visioista vuoteen 2020.

Metlan tutkijat pitävät myös tärkeänä metsä-, energia- ja ilmastopolitiikan koordinointia, jottei uusiutuvan energian tuilla ohjata puuta liikaa energiakäyttöön. Ohjauskeinoja valittaessa on ensin selvitettävä vaikutukset ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

Tutkijat ehdottavat, että metsäalan painopisteeksi otetaan luontomatkailu- ja virkistyspalvelut. Näillä ei kuitenkaan pystytä luomaan riittävästi uusia työpaikkoja ja verotuloja yhteiskunnalle. Puun jalostuksella on suuri merkitys kansantaloudelle, sillä metsäklusteri työllistää noin 200 000 henkilöä.

– Metlan näkemyksen mukaan tulevaisuudessa olisi panostettava palveluiden tutkimukseen ja kehitykseen. Riskinä kuitenkin on, ettei tulevaisuudessa pystytä riittävästi kehittämään metsäteollisuuden uusia tuotteita, jos tutkimus- ja kehityspanostukset suunnataan toisaalle, sanoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

– Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet muodostavat liiketoiminnan perustan, jolla rahoitetaan uusien tuotteiden ja liiketoimintojen kehittäminen. Kasvua yritykset hakevat bioenergiasta, biopolttoaineista, älykkäistä papereista, pakkauksista ja puurakenteista sekä yhdistämällä tuotteisiin uutta teknologiaa, kuten nanoteknologiaa, tieto- ja viestintäteknologiaa.

Kilpailukykyä palautettu omin toimin

Suomalainen metsäteollisuus on omin toimin raskaan rakennemuutoksen kautta palauttanut kilpailukykyään. Muutosten ja markkinatilanteen kohentuessa alan tuloskehitys on alkanut elpyä.

Näkymien parantuessa on erittäin tärkeää varmistaa suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukyky. Alan toimintamahdollisuudet on saatava kilpailijamaiden tasolle esimerkiksi laskemalla energiaveroja ja varmistamalla kustannustehokkaat vientikuljetukset. 

Lisätietoja antaa:
Antro Säilä, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry,
(09) 132 6633, 040 589 1891