Toimilla kotimaisen puun saatavuuden parantamiseksi on kiire

Tiedotteet |

Jos puuta saadaan yksityismetsistä käyttöön teollisuuden tavoittelema noin 60 miljoonaa kuutiota vuodessa, Suomen bruttokansantuote kasvaa noin 900 miljoonaa euroa.

Puun myynnistä ja jalostuksesta kertyisi valtiolle noin 350 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Lisääntyvä kotimaisen puun kestävä käyttö toisi 5000 uutta työpaikkaa eri puolille maatamme.

Ellei tuontipuuta onnistuta korvaamaan kotimaisella puulla, raaka-ainepula voi johtaa metsäteollisuuden pysyviin rakenteellisiin muutoksiin. Tuontitullien korotus huhtikuun alusta nosti puuraaka-aineen kustannuksia selvästi ja heikensi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä. Yhä useampi työpaikka vaarantuu, ellei kotimaista puuta saada riittävästi markkinoille.

Metsäteollisuus käyttää Suomessa vuosittain noin 75 miljoonaa kuutiota puuta, josta lähes 60 miljoonaa kuutiota tulee kotimaasta. Suomen metsät kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiota vuodessa. METLAn selvitysten mukaan Suomen kestäviä hakkuumahdollisuuksista jää vuosittain hyödyntämättä runsaasti.

Metsäteollisuuden tuotanto Suomessa kasvoi edelleen vuonna 2007, vaikka ala käy läpi mittavaa rakennemuutosta. Kotimaisen puun käyttöä on pystyttävä lisäämään tuontiriippuvuuden vähentämiseksi joka tapauksessa riippumatta Venäjän tullipäätöksistä.

Tuontipuu täyttää kotimaan vajetta

Vuonna 2007 Suomeen tuotiin puuta 18,2 miljoonaa m3. Tällöin tarkoitetaan kuorellista raakapuuta. Kansainvälisessä kaupassa tilastoidaan perinteisesti kuoreton puu, joksi muutettuna Suomeen tuotiin 15,8 miljoonaa m3 puuta.

Kuorellinen tuotu raakapuu, 18,2 miljoonaa m3, jakaantuu eri tuontimaiden kesken seuraavasti

  • Venäjältä 66 %
  • Baltian maista 17 %
  • EU-maista noin 12 %
  • Muista maista (mm.
    Etelä-Amerikka) noin 5 %

Vuonna 2007 tuontipuun osuus Suomen metsäteollisuuden puunkäytöstä oli noin 23 %. Suomessa tehtävästä sellusta 17 % tehdään venäläisestä puusta.

Kaikkea tuontipuuta ei voida korvata kotimaisella puulla. Valtaosa eli noin 80 % tuontipuusta on kuitupuuta. Esimerkiksi koivukuitupuuta ei saada Suomesta teollisuuden tarvitsemaa määrää, jolloin tuotantolinjoja joudutaan ajoittain seisottamaan tai vaihtamaan tuotantosuunta muihin puulajeihin, kuten mäntyyn.