Toimihenkilöunioni ei ymmärrä metsäteollisuuden tilannetta

Tiedotteet |

Toimihenkilöunioni on jättänyt paperiteollisuuden toimihenkilöitä koskevan lakkovaroituksen. Metsäteollisuus on tarjonnut toimihenkilöille samansisältöistä sopimusta kuin muiden henkilöstöryhmien kanssa on solmittu jo aiemmin.

 

Toimihenkilöunioni on katkaissut työehtosopimusneuvottelut ja jättänyt paperiteollisuuden toimihenkilöitä koskevan lakkovaroituksen. Metsäteollisuus on tarjonnut toimihenkilöille samansisältöistä sopimusta kuin muiden henkilöstöryhmien kanssa on solmittu jo aiemmin. Toimihenkilöiden työehtosopimus päättyi toukokuun lopussa.

"Näyttää aivan siltä kuin Toimihenkilöunioni ei lainkaan ymmärtäisi, missä tilanteessa metsäteollisuus nyt on. Lakko heikentäisi metsäteollisuuden tilannetta entisestään ja vähentäisi Suomen kiinnostavuutta metsäteollisuuden toimintamaana. Toimihenkilöunioni vaarantaa muita liittoja suuremmilla vaatimuksillaan jäsentensä työpaikat," sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

"Ymmärrän hyvin, että alan rakennemuutos huolestuttaa toimihenkilöitä. Huoliin on haettava ratkaisua neuvottelupöydässä. Työehtosopimusneuvotteluja on jatkettava mahdollisimman nopeasti ja yhdessä löydettävä ratkaisut, joilla tuetaan teollisuuden kykyä reagoida markkinoiden muutokseen."

"Olemme tarjonneet Toimihenkilöunionille yhtä hyvää sopimusta kuin muillekin henkilöstöryhmille, joiden kanssa sopimukset on jo solmittu. Ehdotukseen sisältyi parannuksia, jotka lisäisivät toimihenkilöiden muutosturvaa sekä helpottaisivat tarvittaessa siirtymistä uuteen työhön.," sanoo Jari Forss.

Suomen sellu- ja paperiteollisuudessa on yhteensä vajaat 5000 toimihenkilöä. Suomessa toimii 42 paperi- ja kartonkitehdasta sekä 43 massatehdasta, jotka valmistavat sellua ja mekaanista massaa. 

Lisätietoja:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa www.metsateollisuus.fi /  Uutiset 3 minuutissa!