Teresa Presasista TKK:n kunniatohtori

Tiedotteet |

Teknillinen korkeakoulu on tänään myöntänyt kunniatohtorin arvonimen Euroopan paperiteollisuusjärjestön CEPIn toimitusjohtaja Teresa Presasille, joka johtaa myös kansainvälistä metsä- ja paperiteollisuusjärjestöä, ICFPA:ta.

 

Teknillisen korkeakoulun perusteluissa todetaan, että "toimitusjohtaja Teresa Presas (Confederation of European Paper Industries CEPI sekä International Council of Forest and Paper Associations ICFPA) on kansainvälisesti näkyvä vaikuttaja metsäteollisuuden tulevaisuutta käsittelevissä kysymyksissä, jotka ovat erityisen tärkeitä Suomelle ja siten myös TKK:lle sen strategisten valintojen kautta. Hän on toiminut useiden ympäristökysymyksiä ja kestävää kehitystä käsittelevien kansainvälisten järjestöjen päättävissä elimissä. Toimitusjohtaja Presasin oma rohkea poikkitieteellinen ura on hyvä esikuva TKK:n nuorille opiskelijoille ja tutkijoille. 

TKK:n kunniatohtorin arvonimi myönnettiin 14 henkilölle, joista ensimmäinen on Tasavallan Presidentti Tarja Halonen.   

TKK:n hallitus voi promootion yhteydessä tai muulloin myöntää kunniatohtorin arvon sekä siihen liittyvät arvonmerkit henkilölle, joka tieteellisellä tai taiteellisella toiminnallaan tai tieteiden tai taiteiden taikka muun kulttuuritoiminnan edistämisessä saavuttamiensa ansioiden perusteella katsotaan tällaisen kunnianosoituksen arvoiseksi. 

Teknillisessä korkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen tohtoripromootio vuonna 1934. Huhtikuun 2008 promootio on järjestyksessä 20. TKK:lla on promovoitu kunniatohtoriksi 132 henkilöä.