Teollisuuden toimintaympäristöä koskevilla päätöksillä linjataan suomalaisen teollisuuden kasvumahdollisuudet ja suomalaisten hyvinvointi pitkälle tulevaisuuteen

Tiedotteet |

”Suomi ei pärjää ilman kilpailukykyistä ja kasvavaa vientiteollisuutta, jonka ytimessä on myös metsäteollisuus. Metsäteollisuuden rakennemuutoksesta kuoriutuu vahvoja toimijoita taantuman jälkeisille markkinoille,” totesi Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss ”Metsäteollisuus – kansallinen asia” -keskustelutilaisuudessa Helsingissä tänään 28. tammikuuta 2010.

”Vientiteollisuudella – paperi- ja puutuotteiden valmistuksella ja niiden ympärille kasvavalla ja vahvalla bioteollisuuden ja palveluiden verkostolla – rahoitetaan merkittävä osa suomalaista hyvinvointia,” sanoi Forss.

”Metsäteollisuuden synnyttämät kotimaiset rahavirrat ovat olleet keskimäärin noin 21 miljardia euroa vuodessa. Metsäsektori on useiden maakuntien ensisijainen toimeentulon lähde ja elinvoimaisuuden perusta. Ilman metsäteollisuutta, joka käyttää teollisuudenaloista eniten kotimaisia tuotantopanoksia, emme voi ylläpitää suomalaista hyvinvointia.”

Metsäteollisuus on biotalouden edelläkävijä

”Metsäteollisuus on johtavana puun ja metsäbiomassan hyödyntäjänä kestävän ja kasvavan biotalouden edelläkävijä. Euroopan nykyaikaisimmat metsäteollisuuden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Käytettävissämme on koko metsäklusterin vahva osaaminen. Maassamme on runsaat, kaikki kestävyyskriteerit täyttävät raaka-ainevarat, mikä myös osaltaan puoltaa puun jalostuksen kehittämistä juuri Suomessa. Vientimarkkinoille on kuitenkin pystyttävä tekemään tuotteita hintaan, jonka asiakkaat ovat valmiit maksamaan.”

”Energian saatavuus Suomessa on varmistettava ja energiaverotusta laskettava muiden maiden tasolle. Valtiovallan ei pidä energiapolitiikalla kaventaa metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia siten, että energian saatavuudesta muodostuisi kannattavien yksiköiden kehittämisen tai uusien tuotteiden valmistuksen este Suomessa.”

”Talouden taantuman väistyessä Euroopan markkinoilla on tilaa kilpailukykyisille toimijoille. Suomalaisella metsäteollisuudella, joka on käynyt läpi erittäin rankkaa rakennemuutosta, on tehtyjen toimien ansiosta hyvät lähtökohdat menestyä kysynnän jälleen elpyessä. Suomen metsäteollisuuden vakaa aikomus on valmistaa jatkossakin 100 miljoonan eurooppalaisen tarvitsemat biotuotteet, kuten paperit, kartongit ja puutuotteet.”

Lisätietoja:

Jari Forss, varatoimitusjohtaja, p. 09 132 4440
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, p. 09 132 6645