Teollisuuden kuitupuun tarve kova – harvennusrästeissä makaa 30 miljoonaa kuutiota kuitupuuta

Tiedotteet |

Nyt on kysyntää erityisesti kesäleimikoille ja kuitupuulle. Joillakin alueilla sahateollisuuden suuret tukkivarastot ja vaikea markkinatilanne heijastuvat tukkipuun kysyntään.

Teollisuus tarvitsee kotimaista puuta yksityismetsistä keskimäärin 60 miljoonaa kuutiota vuosittain. 

Puun myynnistä ja metsänhoidosta muistuttavat kampanjat metsänomistajille tulevat oikeaan aikaan.

"Suomen kasvava puuvaranto perustuu edellissukupolvien tekemiin metsänhoitotoimiin. Metsä tarvitsee aktiivista hoitamista, kuten oikein ajoitettuja harvennushakkuita muutoin metsien kasvukyky heikkenee ja puuta on metsissä vähemmän. Harvennuspuulle on kysyntää, sillä teollisuus tarvitsee akuutisti kuitupuuta", toteaa Metsäteollisuus ry:n metsä- ja infrastruktuurijohtaja Anders Portin.

Metlan eilen julkistamien tietojen mukaan metsänhoitotöitä on runsaasti rästissä. Mikäli kaikki kiireelliseksi luokitellut ensiharvennusrästit suoritettaisiin, kuitupuuta saataisiin markkinoille 30 miljoonaa kuutiota lisää. Määrä vastaa yhden vuoden kuitupuun ostoja kotimaasta. Metsien tulevan kasvun kannalta on huolestuttavaa, että joka viides taimikonhoito- ja ensiharvennuskohde on myöhässä.

Metsäntutkimuslaitoksen selvitys osoittaa, että metsien kasvu on ennätystasolla, lähes 100 miljoonassa kuutiometrissä. Tulevaisuudessa hakkuumahdollisuudet lisääntyvät, jos metsiä hoidetaan oikein. Nyt hakkuumahdollisuuksia jää runsaasti käyttämättä.

Ylitiheä harvennusmetsikkö tarvitsee nopeasti toimenpiteitä

Kansallinen päätös ensiharvennusten verovapaudesta on tehty ja parhaillaan päätöstä kirjoitetaan lain muotoon. Kansalliselle päätökselle haetaan vielä hyväksyntä EU:n komissiolta. Puukauppaa harkitsevan metsänomistajan ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan EU:n päätöstä. Verovapauden saa 1.4.2008 jälkeen tehdyistä kaupoista takautuvasti, jos komissio aikanaan hyväksyy Suomen esityksen.

"Metlan mukaan viidennes ensiharvennuksista on jäänyt hoitamatta. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että laista tulee toimiva ja hyvä. Hallituksen on otettava huomioon lain valmistelussa ennakkoraivauksen merkitys varsinaisten ensiharvennushakkuiden suorittamisen edellytyksenä. Ennakkoraivauksessa hakkuita haittaava pusikko poistetaan etukäteen. Näin varmistetaan hakkuun tuottavuus ja parannetaan kasvamaan jäävän puuston laatua. Ensiharvennusten verovapausporkkana toimii vain siinä tapauksessa, että raivauskulut säilyvät jatkossakin vähennyskelpoisena metsätalouden menona", toteaa Portin.

Lisätietoja:

Anders Portin, metsä- ja infrastruktuurijohtaja, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6610, 040 586 6179

Jouni Väkevä, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6620, 040 530 7164