Tehtaat käynnistyvät vähitellen, mutta lakon vaikutukset näkyvät pitkään

Tiedotteet |

”Tehtaat käynnistyvät muutamassa päivässä sen mukaan kuinka logistiikkaketju saadaan toimimaan. Taloudellisten menetysten lisäksi joudutaan tekemään hartiavoimin töitä asiakkaiden luottamuksen palauttamiseksi ja tilausten saamiseksi takaisin Suomeen."

"Lakko on lisännyt metsäteollisuuden kustannuksia ja lisää painetta kustannussäästöjen aikaansaamiseksi muualla toiminnassa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n varatoimitusjohtaja Jari Forss.

”Kun ahtaajien lakko pysäytti metsäteollisuuden toimitukset asiakkaille, katkesivat myös vientitulot. Yritykset siirsivät mahdollisuuksien mukaan tuotantoa muille tehtaille Euroopassa. Metsäteollisuus menetti Suomesta tilauksia pysyvästi, koska asiakkaat eivät voineet luottaa suomalaisten tehtaiden toimitusvarmuuteen.”

”Suomessa on kehitettävä työrauhajärjestelmää, sillä meillä ei ole varaa koko vientiteollisuuden toimitukset pysäyttäviin työtaisteluihin. Satamalakon maksumiehiksi joutuivat metsäteollisuuden lisäksi alan koko arvoketjun työntekijät sekä alueet, joilla yritykset toimivat,” sanoo Forss.

Satamien tuonti- ja vientituotteiden varastojen purkaminen ja tehtaiden toiminnan normalisoituminen vie useita viikkoja. Suuren ongelman muodostavat satamiin kertyneet täydet rautatievaunut, jotka haittaavat ahtausta, tukkivat ratapihoja ja aiheuttavat vaunupulaa. Lastausta hidastaa myös yhtä aikaa lastattavaksi saapuvien laivojen tavaroiden siirtely satama-alueilla. Mikäli asiakas ei enää ota vastaan toimitusta, siitä aiheutuu lisää taloudellisia menetyksiä. 

Paperitehtaat käynnistyvät vähitellen, muutamassa päivässä. Käynnistämisen jälkeen vie vielä oman aikansa ennen kuin valmistettavan paperin laatu ja sen tasaisuus saadaan tavoitetasolle. 

Sahojen tuotanto ei pysähtynyt lakon seurauksena yhtä laajasti kuin paperiteollisuus. Sahateollisuus kärsi kuitenkin vientitulojen tyrehtymisestä, ja osa asiakkaista ratkaisi sahatavaratarpeensa tilauksilla muualta. Vientiin tarkoitettuja tuotteita varastoitiin ja haketoimitukset sellutehtaille sekä kotimaan toimitukset toimivat pääosin normaalisti.

Lakko pysäytti valtaosan, lähes 70 prosenttia, paperin tuotannosta Suomessa. Vaikutukset tuntuvat myös lukuisilla sahoilla ja osa tuotannosta jouduttiin jo pysäyttämään. Noin 4300 työntekijää jäi lakon vuoksi ilman työtä.

Osa tehtaista pidettiin käynnissä poikkeusjärjestelyin myös lakon aikana. Tuotteiden varastointiin käytettiin tilapäistä varastotilaa ja tuotteita kuljetettiin mm. maitse Ruotsiin laivattavaksi. Tällaiset toimenpiteet lisäsivät yritysten kuljetuskustannuksia ja kilpailukykyeroa keskieurooppalaisiin tehtaisiin verrattuna.

Lisätietoja:
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440 tai 040 – 570 7652

Taustatietoa toimituksille:

Paperiteollisuuden tuotteista menee vientiin noin 90 prosenttia ja puutuoteteollisuuden tuotteista noin 60 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennissä ja tuonnissa käytetään Suomessa yli 15 merisatamaa. Satamien kautta lähtee päivittäin vuoden ympäri noin 20 rahtilaivalastillista tuotteita pääasiassa Euroopan markkinoille. Tuotteita kuljetetaan satamiin sekä junilla että kumipyöräkuljetuksin.

Alan vientikuljetukset ovat noin 20 miljoonaa tonnia vuodessa, minkä lisäksi maahamme tuodaan tuotteiden raaka-aineita lähes saman verran.

Suomessa toimii 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Yritykset valmistavat lähes 100 miljoonan eurooppalaisen paperituotteet ja 50 miljoonan asiakkaan puutuotteet Suomessa.

Viestintäkontakti:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 09 132 66 45 tai 040 548 66 75