Tavoitteena työtapaturmattomat paperi- ja sellutehtaat

Tiedotteet |

CEPI (paperiteollisuuden eurooppalainen järjestö) ja industriAllEurope (eurooppalainen teollisuusalojen työntekijäjärjestö) ovat julkaisseet raportin hyvistä työturvallisuuskäytännöistä.

Raportissa on esitelty paperi- ja selluteollisuuden 22 hyvää työturvallisuuskäytäntöä. Raportin tavoitteena on kannustaa parantamaan paperi- ja sellutehtaiden työturvallisuutta yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Paperi- ja selluteollisuuden tavoitteena on saavuttaa nolla tapaturmaa -taso.

Hyvien työturvallisuuskäytäntöjen raportissa kuvataan, millaisia tekijöitä ja riskejä liittyy paperi- ja sellutehtaiden työterveyteen ja -turvallisuuteen. Raportissa kerrotaan lisäksi, mitä hyviä käytäntöjä kannattaa hyödyntää tehtailla.

Lisätietoja: työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4477