Tänään 21. maaliskuuta on maailman metsäpäivä

Tiedotteet |

Tänään vietetään maailman metsäpäivää. Metsien strateginen merkitys Suomelle kasvaa tulevaisuudessa. Uusiutuvan luonnonvarana kestävään käyttöön perustuva metsäklusteri tarjoaa monipuolisia tuotteita ja ratkaisuja ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Suomen metsät ovat monikäyttöisiä; niissä puuntuotanto, virkistys ja monet muut käyttömuodotovat aina eläneet rinta rinnan.

Jokamiehenoikeudet ja laaja metsien yksityisomistus turvaavat metsien monipuolista käyttöä, millä varmistetaan teollisuuden tarvitsema uusiutuva raaka-aine, aluetalouksien elinvoimaisuus sekä metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen ja virkistyskäyttö.

Suomi on Euroopan metsäisin maa; maa-alasta kolme neljännestä on metsien peitossa. Metsäteollisuuden tuotanto on 50 vuodessa moninkertaistunut, ja metsien puuvaranto on samana aikana kasvanut runsaalla kolmanneksella. Lisääntynyt kasvu on kestävän metsänhoidon tulos.

Suomen metsien vuotuinen kasvu (100 milj. kuutiota) on suurempi kuin vuotuiset hakkuut (noin 55 milj. kuutiota), joten metsävarat kasvavat jatkuvasti. Metsien käyttöä puunjalostukseen olisi mahdollista lisätä neljänneksellä nykytasosta. Siitä huolimatta metsävarat jatkaisivat kasvamistaan.

Metsäteollisuuden käyttämästä puuraaka-aineesta kaksi kolmasosaa on peräisin yksityismetsistä. Yksityismetsien osuus Suomen metsämaan pinta-alasta on 60 prosenttia.

Perhemetsänomistajat ovatkin Suomen metsäteollisuuden tärkein raaka-ainetoimittaja. Vuosittain solmitaan noin 150 000 puukauppaa. Niistä on kertynyt metsänomistajille myyntituloja keskimäärin 1,7 miljardia euroa vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Metsäteollisuuden käyttämästä puuraaka-aineesta kaksi kolmasosaa on peräisin yksityismetsistä. Yksityismetsien osuus Suomen metsämaan pinta-alasta on 60 prosenttia. Perhemetsänomistajat ovatkin Suomen metsäteollisuuden tärkein raaka-ainetoimittaja. Vuosittain solmitaan noin 150 000 puukauppaa. Niistä on kertynyt metsänomistajille myyntituloja keskimäärin 1,7 miljardia euroa vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana.