Tammikuun puukauppa lähti vaimeasti käyntiin

Tiedotteet |

Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä 1,3 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 32 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008 tammikuussa, mutta 16 prosenttia enemmän kuin joulukuussa.

Tukkien ostomäärä laski 21 prosenttia ja kuitupuun 37 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Vaikka taloustaantuma on vähentänyt puuntarvetta väliaikaisesti, niin pitkällä tähtäimellä puuta tarvitaan Suomesta entistä enemmän.

Ostojen vähentyminen johtuu sekä taloustaantumasta että aiempina vuosina ostettujen talvileimikoiden korjuusta. Talvileimikoilta saadaan korjattua ja kuljetettua puuta vasta kun maa on routaantunut tarpeeksi. Kuluvana talvena on voitu toimia myös näillä vaikeakulkuisilla alueilla

Kantohinnat ovat edelleen korkeat

Puusta maksettavat kantohinnat ovat lievästi alentuneet. Tukkien kantohinnat laskivat tammikuussa noin 10 prosenttia ja kuitupuun 6-9 prosenttia viime joulukuuhun verrattuna. Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 46–47 euroa kuutiolta. Koivutukista maksettiin keskimäärin 43 euroa kuutiolta, mänty- ja koivukuidusta 14–15 euroa ja kuusikuidusta 20 euroa
kuutiolta.

Pääkilpailijamaissa puuraaka-aineen hinta on laskenut nopeammin kuin Suomessa. Myös sahatavaran vientihinnat ovat laskeneet tukin hintaa nopeammin.

Lisätietoja:

Puukauppatilastot

Anu Islander, metsäasiantuntija, kestävä kehitys ja resurssit, Metsäteollisuus ry,
puh. 09-132 6678, 040 729 3678