Tammikuun puukauppa kävi vaimeasti verohuojennusten loputtua

Tiedotteet |

Metsäteollisuus sai tammikuussa ostettua yksityismetsistä vain miljoona kuutiota puuta. Määrä laski 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Hintataso ei juurikaan muuttunut.

Tammikuun puukauppamäärä jäi noin kolmanneksen pienemmäksi kuin joulukuussa 2010. Tukkipuuta ostettiin 32 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Kuitupuun ostomäärä kuitenkin kasvoi 4 prosenttia vuoden 2010 tammikuuhun verrattuna.

Hintataso vakaa

Mänty- ja kuusitukin kantohinta oli keskimäärin 51–52 euroa ja koivutukin 39 euroa kuutiolta. Mänty- ja koivukuidusta maksettiin keskimäärin 15 euroa ja kuusikuidusta noin 17 euroa kuutiolta.

Havutukkien kantohinnat laskivat 2 prosenttia ja koivutukin hinta pysyi ennallaan joulukuuhun verrattuna. Kuitupuun hinnat laskivat 3-5 prosenttia. Hinnanlasku johtui harvennusleimikoiden osuuden kasvusta tammikuussa 40 prosentista 47 prosenttiin.

Teollisuuden puun kysyntä tasaista

Sekä tukki- että kuitupuun kysyntä on edelleen hyvä. Tarvetta on erityisesti keväällä ja kesällä korjattaviin leimikoihin. Tänä talvena korjattavat kohteet on pääosin jo ostettu, mutta alueellisia ja yrityskohtaisia eroja on. Puun myyjän kannattaa ottaa yhteyttä paikallisiin puun ostajiin.

Metsäteollisuus käyttää raaka-aineenaan yli 5 miljoonaa kuutiota puuta kuukaudessa, joten puuta myös ostetaan koko ajan. Eri puutavaralajien kysyntä riippuu lopputuotteiden markkinoiden kehittymisestä.

Sahatavaran markkinatilanne epävakaa

Sahatavaran markkinatilanteen epävarmuutta lisää tällä hetkellä Pohjois-Afrikan levoton tilanne. Egypti on Suomen sahatavaraviennin tärkein yksittäinen vientimaa 14 prosentin osuudella. Toimitukset Egyptiin ovat tällä hetkellä pysähdyksissä.

Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6678, 040 729 3678