Tammikuun puukauppa edellisvuosia vilkkaampaa

Tiedotteet |
Metsäteollisuus osti tammikuussa yksityismetsistä 2,8 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 15 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä ostomäärää suurempi. Kysyntää on nyt kaikille puutavaralajeille. Toimivat puumarkkinat ovat elinvoimaisen metsäteollisuuden perusta.

Tammikuussa metsäteollisuus osti kuitupuuta 1,6 miljoonaa kuutiota ja tukkipuuta 1,1 miljoonaa kuutiota.
 
Kantohinnat pysyivät korkeina
 
Tammikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 54 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 38 ja 56 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 41 euroa kuutiolta ja vaihteli vastaavasti 18 ja 44 euron välillä.
 
Kuitupuiden keskihinta oli 16–17 euroa kuutiolta ja vaihteli 12 ja 19 euron välillä. Kantohintoihin vaikuttavat korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto ja korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.
 
Tasainen puun saanti vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn
 
Tarvetta on kaikille puutavaralajeille ja etenkin keväällä ja kesällä korjattaville kohteille, joten puukaupan toivotaan jatkuvan edelleen vilkkaana. Teollisuus on kiinnostunut sekä uudistus- että harvennusleimikoista. Eri puutavaralajien kysyntä voi vaihdella alueellisesti ja ostajien tarpeen mukaan.
 
Toimivat puumarkkinat ovat elinvoimaisen metsäteollisuuden perusedellytys. Kilpailukykyiset raakapuukustannukset ja vakaa toimintaympäristö luovat teollisuudelle mahdollisuudet toimia globaaleilla markkinoilla sekä vahvistavat investointiedellytyksiä Suomeen.
 
Lisätietoja antaa:
Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6678, 040 729 3678