Suunnittelukilpailu puun käytöstä lähiöiden saneerauksessa käynnistyy

Tiedotteet |

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatussa kilpailussa visioidaan, miten puulla voidaan parantaa kerrostalolähiöiden asumisviihtyisyyttä peruskorjausten yhteydessä. Puun käyttökohteita ovat ulkoverhoukset, parvekeratkaisut sekä piha- ja ympäristörakenteet.

Suomen arkkitehtikoulut (TKK, TTY ja Oulun yliopisto) käynnistävät yhteistyöhankkeen, jossa arvioidaan puun käytön mahdollisuuksia asuinlähiöiden peruskorjauksessa. Tavoitteena on löytää tyypillisille 60- ja 70-luvun korjauskypsille betonikerrostaloille arkkitehtonisesti ja asumisviihtyisyydeltään korkeatasoisia peruskorjausmalleja, jotka ovat myös teknis-taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviä.

Suunniteltaviksi kohteiksi on valittu kuusi betonikerrostalokorttelia eri puolilla Suomea. Ne sijaitsevat Riihimäellä, Porvoossa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella ja Oulussa. Kohteet on valittu niin, että ne voivat toimia esimerkkeinä muille vastaaville kohteille Suomessa ja ulkomailla.

Arkkitehtuurikoulujen lisäksi projektissa ovat mukana kunnat, Sitra, Ympäristöministeriö, Puuinfo Oy, Julkisivuyhdistys ry ja Metsäteollisuus ry.

Lähiöiden peruskorjaukset tarjoavat puun käytön lisäämiselle uusia mahdollisuuksia

1970-luvulla rakennettujen lähiöiden kerrostalot ovat saneerauksen tarpeessa. Suurimmat korjaustarpeet kohdistuvat ulkoseiniin ja kattoon, talotekniikkaan, parvekkeisiin sekä porrashuoneisiin, joista usein puuttuu hissi. Rakenteiden kulumisen lisäksi korjaustarvetta aiheuttavat kasvaneet tekniset, toiminnalliset ja taloudelliset vaatimukset. Korjaamisen yhteydessä on myös järkevää parantaa talojen energiatehokkuutta.

Puun lisäkäytön merkittävimmät mahdollisuudet liittyvät lähiösaneerauksissa ulkoverhouksiin, parvekeratkaisuihin ja keveiden lisäkerrosten rakentamiseen sekä alueiden täydennysrakentamiseen piha- ja ympäristörakentein. Puu vaikuttaa erityisesti ihmisten viihtyvyyteen. Asukaskyselyiden mukaan puu koetaan miellyttäväksi, kodikkaaksi, lämminhenkiseksi ja ympäristöystävälliseksi materiaaliksi. Asukkaat ovat toivoneet puun käyttöä lisättävän kerrostalojen rakentamisessa ja korjaamisessa. Puun käyttö ei vaikuta talojen paloturvallisuuteen, mutta edellyttää toiminnalliseen palomitoitukseen (1  perustuvaa paloturvallisuuden suunnittelua.

Lisätietoja:

Mikko Viljakainen, Päällikkö, Puurakentaminen ja puutaloteollisuus, Metsäteollisuus ry
Puh. 09 132 6625

(1 Toiminnallisen palomitoituksen tavoitteena on suunnitella rakennuksen palonkestävyys ottamalla huomioon palon aikaiset tapahtumat ja niiden vaikutukset henkilöiden ja rakenteiden turvallisuuteen.