Suomi yritetään pudottaa polvilleen murtajalakon laajennuksella

Tiedotteet |

Murtajalakon pönkittämiseksi kaavaillut työnseisaukset uhkaavat estää viennin ja tuonnin Suomen satamista. Liikenne pysähtyy kiirastorstaina, jos neuvottelut eivät tuota tulosta. Tavaroita jäisi päivittäin toimittamatta 80 miljoonan euron arvosta.

Suomen ulkomaankauppa pysähtyy, jos valtakunnansovittelijan johdolla ei päästä sopimukseen. Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto uhkaavat pysäyttää rahtiliikenteen torstaina kello 14.

– Toimenpide on ylimitoitettu, kun kiista 200 työntekijän riidasta uhkaa pysäyttää koko Suomen viennin. Pieni avainryhmä aiheuttaa jälleen mittavaa vahinkoa. Keskustelut työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän uudistamisesta on saatava pian uudestaan käyntiin. Näin tilanne ei voi jatkua vuodesta vuoteen, painottaa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.

Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto vaativat Acrtia Shippingin yrityskohtaisen sopimuksen laajentamista yleissitovaksi.

– Yleissitovuuden vaatiminen puhtaasti yrityskohtaiseksi tehdylle työehtosopimukselle on käsittämätöntä. Se merkitsisi entisestään lisääntyvää jäykkyyttä ja kustannuksia suomalaiselle merenkululle ja tavaraliikenteelle, huomauttaa Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Nina Pärssinen.

Suomen ulkomaankaupan arvo on runsaat 300 miljoonaa euroa päivässä. Siitä 240 miljoonaa toimitetaan meritse, ja siitä puolestaan Suomen lipun alla kolmasosa eli 80 miljoonaa euroa päivässä.

– Teollisuus ei ole riidan osapuoli, mutta se on ensimmäisten joukossa kärsimässä siitä. Jo kuljetusten pysäyttämisellä uhkaaminen vaikuttaa asiakkaisiin, jotka miettivät tekemiensä tilausten toimitusvarmuutta. Työrauhan ylläpitämisessä ja lakkojen välttämisessä on kyse koko Suomen edusta, toteaa Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Pekka Hotti.

Vahingot eivät rajoitu vain ulkomaankaupan välittömiin tappioihin. Suomen maine luotettavana kauppakumppanina heikkenee. Asiakas ei kuuntele selityksiä siitä, miksi hänen tilaamansa toimitus ei tule sovittuna ajankohtana, vaan etsii korvaavan toimittajan muualta.

Nykyisessä taloustilanteessa luulisi korostuvan yhteisen hyvän tavoite. Edessämme on ilman ylimääräisiä tulonmenetyksiäkin vaikeiden sopeutustoimien tekeminen. Vientitulojen pieneneminen ja yritysten toiminnan vaarantuminen lisäävät leikkausten tarvetta, toteavat työmarkkinajohtajat.

Lisätietoja:

Johtaja Eeva-Liisa Inkeroinen, Teknologiateollisuus, puh. 040 089 4220
Johtaja Nina Pärssinen, Metsäteollisuus, puh. 040 503 2353
Johtaja Pekka Hotti, Kemianteollisuus, puh. 040 722 6151