Suomi tarvitsee monipuolista teollisuutta erityisesti nyt

Tiedotteet |

Suomi tarvitsee erityisesti nyt monipuolista teollisuutta, jonka menestys tuo hyvinvointimme kannalta välttämättömiä vientituloja.

Odotamme eduskuntavaaleissa valittavilta päättäjiltä teollisuuden toimintamahdollisuuksia parantavia linjauksia”, sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen tänään esitellessään alan viestejä eduskuntavaalikeskusteluun.

”Perusteollisuuden menestys on nyt suomalaisten hyvinvoinnin kannalta erityisen tärkeää. Suomi on rakennettu perusteollisuudella, joka menestyy kun sille luodaan reilut pelisäännöt. Jos omilla päätöksillä heikennämme yritystemme kilpailukykyä, menestyminen on vaikeaa”, sanoo Jaatinen.

”Eduskuntavaalien jälkeen keskeiseksi tavoitteeksi on asetettava yhteisen kakun kasvattaminen pitkäjänteisellä teollisuuspolitiikalla. Se on ainoa tie kestävän talouskasvun varmistamiseksi. Talouden kasvaessa ja metsäteollisuuden menestyessä voidaan turvata suomalaisten hyvinvointipalvelut, saavuttaa uusiutuvan energian tavoitteet ja hakea tasapainoa julkiseen talouteen”, muistuttaa Jaatinen.

”Puolet Suomen hyvinvoinnista rakennetaan viennillä. Merkittävin haasteemme on aikaansaada otolliset olosuhteet kestävälle talouskasvulle ja tehdä päätöksiä, joilla parannetaan vientituloja ja työpaikkoja tuovan teollisuuden toimintamahdollisuuksia. Kun talous kasvaa, Suomi pärjää, vaikka julkisen talouden tasapainoa joudutaankin korjaamaan.”

Metsäteollisuus on parantanut kilpailukykyään omin toimin ja yritysten tuloksentekokyky on vahvistunut. Viime vuonna alan tuotanto Suomessa nousi jo lähes taantumaa edeltäneelle tasolle. Metsäteollisuus oli myös viennin veturi, sillä alan viennin arvon ennakoidaan kasvaneen viime vuonna 23 prosenttia.

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry,
puh. 09 132 6600

www.hyvinvoivasuomi.fi

www.metsateollisuus.fi

http://twitter.com/metsateollisuus