Suomi on menettämässä kilpailukykynsä metsäteollisuuden toimintaympäristönä

Tiedotteet |

Metsäteollisuuden kaikki keskeiset tuotantokustannukset ovat Suomessa nousseet lyhyessä ajassa tuntuvasti. Kustannusten nousua ei voida siirtää lopputuotteiden hintoihin, jolloin Suomi on menettämässä kilpailukykynsä metsäteollisuuden toimintaympäristönä.

"Metsäteollisuuden kaikki keskeiset tuotantokustannukset – puuraaka-aine, energia ja työvoimakustannukset – ovat Suomessa nousseet lyhyessä ajassa tuntuvasti. Kireässä kilpailutilanteessa kustannusten nousua ei voida siirtää tuotteiden hintoihin. Tällöin hyvästä suhdannetilanteesta huolimatta yritysten mittavat toimet kannattavuuden parantamiseksi uhkaavat valua hiekkaan ja Suomi on menettämässä kilpailukykynsä metsäteollisuuden toimintaympäristönä", totesi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila puhuessaan tänään Etelä-Savon Kauppakamarin Minne menet metsäteollisuus? -seminaarissa Mikkelissä.

"Suomen hyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että metsäteollisuus voi vahvistaa toimintaedellytyksiään pitkäjänteisesti. Ala toimii suuressa murroksessa eikä voi jäädä passiivisena seuraamaan kehitystä ulkopuolelta, vaan sen on voitava aktiivisesti panostaa tuottavuuden parantamiseen ja tulevaisuuden innovaatioihin. Tämä ei ole mahdollista, mikäli alan kannattavuus ei ole Suomessa kunnossa", muistutti Brunila.

Metsäteollisuuden puuraaka-ainekustannukset ovat nousseet vuodessa merkittävästi kilpailijamaita enemmän. Havutukin hinta on Suomessa lähes 50 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuuden kokonaiskustannustaso – raaka-aineet, energia-, työvoima- ja kuljetuskustannukset – on keskeisiä kilpailijamaita korkeampi.

Päästökauppa ja kotimaiset energiaveroratkaisut lisäävät kustannuksia entisestään

EU:n päästökauppa ja kotimaiset energiaveroratkaisut ovat lisänneet metsäteollisuuden kustannusrasitetta entisestään. Metsäteollisuus maksaa esimerkiksi 60 miljoonaa euroa sähköveroa, jota ei kilpailijamaassa Ruotsissa peritä. Valtion budjetissa vuodelle 2008 päätetyt polttoaine- ja sähköverojen korotukset nostavat metsäteollisuuden kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla.

Myös sähkön hinta on nousussa. Markkinasähkön hinnannousu esimerkiksi 15 e/MWh –  kun päästöoikeuden hinta on 20 e/tonni – merkitsee Suomen metsäteollisuudelle 75 miljoonan euron kustannusten nousua vuositasolla.

EU:n tavoite kolminkertaistaa uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 uhkaa vääristää kilpailua puumarkkinoilla. Jos jäsenmaat myöntävät tukea sähkön ja energian tuottajille, näiden puustamaksukyky paranee, mikä vääristää puumarkkinoita ja heikentää raaka-aineen saatavuutta jalostukseen. Kustannustehokkaita ja kestävä keinoja edistää uusiutuvan energian osuutta ovat tukien suuntaaminen biomassan tuotantoon, uusien teknologioiden kehittämiseen ja investointeihin.

Parantunut tuottavuus ei riitä kompensoimaan kustannustason nousua

Suomen metsäteollisuus on menettänyt muihin tuottajamaihin kuromansa tuottavuusetumatkan 2000-luvulla. Tuottavuuskehitys ei ole riittänyt kompensoimaan nopeasti nousevaa kustannustasoa. Suomen metsäteollisuuden kannattavuutta voidaan parantaa vain tehostamalla tuotantoa. Uusien toimintamallien ja teknologioiden nopea käyttöönotto edellyttävät nykyistä kilpailukykyisempää työehtosopimusta.  

Metsäteollisuuden on kyettävä toimimaan Suomessa yhtä kannattavasti kuin muissakin toimintamaissa. Vuonna 2007 metsäteollisuuden investointien Suomeen ennakoidaan nousevan yli 900 miljoonan euroon. Suomen suurimpana teollisena investoijana alan merkitys Suomelle pysyy suurena.