Suomi kestävän metsätalouden johtava maa – osaammeko tuoda sen riittävästi esiin?

Tiedotteet |

Suomen metsäpolitiikka ja metsävarojen hyväksikäyttö perustuvat kestävään metsätalouteen – ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten arvojen tasa­puoliseen huomioon ottamiseen. Sosiaalisen kestävyyden osalta keskeiseksi on noussut vaatimus sidosryhmien näkemysten huomioon­ottamiseksi metsävarojen käyttöä suunniteltaessa. Suomi ei ole osannut riittävästi tuoda esille niitä osallistavia prosessejaan, joiden avulla on jo vuosikymmeniä varmistettu sidosryhmien vaikutusmahdollisuus kestävän metsätalouden suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Suomalaiset metsäalan yritykset ovat globaaleja toimijoita ja niiden toimintaa arvioidaan tästä lähtökohdasta. Yhteiskuntavastuunsa tuntevat yritykset hoitavat myös puun hankintansa vastuullisesti – ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta edistävällä tavalla.  Eurooppalaiset metsäteollisuusyritykset ovat mm. viime vuoden lopulla julkistaneet yhteisen normiston puun laillisen alkuperän varmistamiseksi.

Rion kehitys- ja ympäristökonferenssin jälkeen on pidetty tärkeänä, että metsävarojen hoitoa ja käyttöä voidaan suunnitella, osin toteuttaakin ja seurata osallistavalla tavalla. Erityisesti kansalliset metsäohjelmat metsäpolitiikan linjauksen ja käytännön toiminnan apuvälineinä ovat korostuneet kansainvälisessä metsäkeskustelussa. Suomi on ollut tässä edelläkävijämaana. Kansallisen metsäohjelman valmistelun ja seurannan lisäksi myös aluetasolla sidosryhmät ovat päässeet mukaan alueellisten metsäohjelmien laadintaan, toteuttamisen ja seurantaan. Myös Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman METSOn valmistelu, seuranta ja uusien suojelutoimenpiteiden testaus on toteutettu laajassa sidosryhmäprosessissa.

Itse asiassa jo vuosikymmeniä sitten Suomessa laaditut metsäohjelmat, joista ns. MERA-ohjelmat ovat tunnetuimpia – toteutettiin aikanaan keskeisiä sidosryhmiä kuullen. Tänään luonnollisesti ympäristöarvot korostuvat ja ympäristöjärjestöt ovat saaneet oman sijansa osallistavassa metsätalouden suunnittelussa.

9.1.2006

Lisätietoja:

Hannu Valtanen, johtaja, metsäpolitiikka, Metsäteollisuus ry
puh. (09) 132 6610, 040 515 2766, etunimi.sukunimi@forestindustries.fi