Vientiteollisuuden-ympäristöindikaattorit_Loppuraportti-18.1.2019