Suomi ja suomalainen metsäteollisuus toimivat aktiivisesti EU:ssa laittomien hakkuiden estämiseksi

Tiedotteet |

Suomalainen metsäteollisuus on aktiivisesti edistänyt Suomen myötävaikuttamista FLEGT:n toteuttamiseksi. Euroopan Unionin FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) -toimintasuunnitelmaan on kirjattu useita keinoja laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi.

Euroopan Unionin FLEGT-asetus hyväksyttiin yksimielisesti vuonna 2005. Suomi oli aktiivisesti valmistelemassa asetusta. Maailmanpankki ja Venäjä järjestivät samana vuonna Pietarissa ministerikokouksen laittomien hakkuiden torjumiseksi. Suomi toimi kokouksen ohjaustyöryhmässä ja oli rahoittamassa kokousta. EU-puheenjohtajamaana Suomi edistää FLEGT:n etenemistä jatkamalla vuoropuhelua EU:n komission kanssa. Komissio vastaa FLEGT-toimintasuunnitelman toimeenpanemisesta.

FLEGT-toimintasuunnitelmaan on kirjattu useita keinoja, joilla pyritään estämään laittomia hakkuita. Näihin keinoihin kuuluu muun muassa joulukuussa 2005 hyväksytty asetus EU:iin tuotavaa puutavaraa koskevasta lupajärjestelmästä. Järjestelmä edellyttäisi voimassaolevan FLEGT-lisenssin esittämistä silloin kun EU-alueelle tuodaan asetuksen piirissä olevaa puutavaraa. Järjestelmä perustuisi EU:n ja sen kumppanimaiden solmimiin vapaaehtoisiin sopimuksiin. Hyväksytyn asetuksen mukaista toimintasuunnitelmaa rakennetaan parhaillaan.

EU:n FLEGT -lupajärjestelmä ja suomalaisten metsäteollisuusyritysten käyttämät puun alkuperän hallintajärjestelmät ovat sisällöltään hyvin samankaltaisia.

Metsäteollisuus ry on Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n jäsen. Kaikki CEPI:n jäsenet ovat sitoutuneet laittoman puunkorjuun torjumiseen ja ovat laatineet laillisen puunkorjuun toimintaohjeiston. Metsäteollisuusyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ohjeiston periaatteita.

Teollisuuden järjestelmien ohella tulee kunkin maan viranomaisten kehittää toimintaympäristöä ja lainsäädäntöä. EU:n tulee panostaa voimakkaasti hyvän hallintotavan edistämiseen maissa, joissa esiintyy laillisuuden valvontaan ja hallinnointiin liittyviä puutteita. Hyvän hallintotavan kehittäminen ei ole vain metsäsektorin haaste vaan koskee koko yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry., puh. (09) 132 6678 Sähköposti: etunimi.sukunimi@forestindustries.fi

Liite: Laillinen puunkorjuu – Paperiteollisuuden toimintaohjeisto