Suomi Euroopan suurimpia paperin ja kartongin valmistajia

Tiedotteet |

Suomi oli Saksan ja Ruotsin kanssa Euroopan suurimpia paperin ja kartongin valmistajia vuonna 2009, jolloin Euroopassa valmistettiin paperia ja kartonkia lähes 89 miljoonaa tonnia. Se oli talouden taantuman vuoksi 10 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

Paperin ja kartongin tuotanto supistui selvästi myös Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Japanissa.  Sen sijaan kehittyvissä talouksissa paperiteollisuuden tuotanto supistui vain vähän tai ei ollenkaan (Kiina).

Suomen osuus Euroopan paperin ja kartongin tuotannosta oli 12 prosenttia vuonna 2009. Ruotsi oli aavistuksen suurempi valmistaja 12,3 prosentin osuudellaan. Selvästi suurin valmistusmaa oli Saksa, jossa tehtiin 24 prosenttia Euroopan paperista  ja kartongista.  Suomi oli Euroopan maista kuitenkin selvästi suurin aikakauslehtipaperien valmistaja.

Talouden taantuma leikkasi eniten graafisten papereiden valmistusta,  joka supistui keskimäärin noin 15 prosenttia.  Näiden lajien – sanomalehti- ja aikakauslehtipaperin sekä hienopaperin – kysyntä on selvimmin riippuvainen talouden sykleistä. Kartonkien tuotanto supistui vähemmän, noin 6 prosenttia kuten myös pakkauspaperien tuotanto – laskua noin 4 prosenttia. Pehmopapereiden valmistus pysyi Euroopassa kutakuinkin ennallaan.

Vuoden 2009 aikana Euroopan paperiteollisuuden tuotanto  oli alimmillaan vuoden alkupuoliskolla, mutta alkoi elpyä vuoden loppua kohti. Viimeisellä neljänneksellä tuotanto ylitti niukasti vuoden takaisen tason. 

Ruotsin vienti hyötyi vuonna 2009 heikosta valuuttakurssista. Ruotsin metsäteollisuuden tuotanto kärsi selvästi Suomea ja muita maita vähemmän, sillä heikko kruunu toi hintakilpailukykyä euromaihin verrattuna.  

Lisätietoja: Esa-Jukka Käär, pääekonomisti, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6616,  040 500 9710