Suomesta puurakentamisen edelläkävijä

Tiedotteet |

Puurakentamisen kehittämistä selvittäneet kaksi työryhmää saivat raporttinsa valmiiksi joulukuun alussa. Molemmat raportit ovat vahvasti suomalaisen puurakentamisen edistämisen kannalla.

Rakentamisen palomääräyksiä uudistettava

Rakentamisen palomääräyksien uudistamista ehdottanut työryhmä esittää muun muassa puun käyttömahdollisuuksien laajentamista puukerrostaloihin ja julkiseen rakentamiseen. Työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vapaavuorelle 1.12.2010.

"Maailmanmittakaavassa suuntaa näyttävä puurakentamisteollisuus edellyttää merkittäviä investointeja, joita ei synny ilman selkeitä ja yksiselitteisiä rakentamismääräyksiä", kertoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

"Työryhmän ehdotuksen mukaan olisi mahdollista käynnistää nelikerroksisien puutalojen rakentaminen ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää. Tämä mahdollistaisi jopa kahdeksankerroksisten puurunkoisten kerrostalojen rakentamisen maahamme."

"Suomessa on jo vakiintunut pientalojen puurakentamisen kulttuuri, jota nyt voidaan laajentaa myös kerrostalojen sekä julkisten rakennusten rakentamiseen."

Puurakentamista kannattaa edistää kansainvälisestikin

Työryhmä, joka selvitti puurakentamisen kansainvälistä edistämistä ilmastopoliittisin perustein, ehdottaa puun ilmasto- ja ympäristöhyötyjen objektiivista selvitystä. Työryhmän raportti luovutettiin ministeri Väyryselle 8.12.2010. Ministeri Väyrynen kannustaa käynnistämään laajan kansainvälisen vaikuttamisohjelman puurakentamisen edistämiseksi.

"Puurakentamiseen liittyviä asioita käsitellään monissa kansainvälisissä ryhmissä ja niihin vaikuttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden hyvää yhteistoimintaa. Väyrysen työryhmän suosittamaa objektiivista selvitystä puun ilmasto- ja ympäristöhyödyistä ei ole aikaisemmin tehty", huomauttaa Antro Säilä.

"Suomella on nyt hyvät mahdollisuudet olla kansainvälisen vaikuttamisen eturivissä. Puun käytön lisääminen luo uusia mahdollisuuksia Suomen teollisuudelle ja se hyödyttää kaikkia suomalaisia."
 
"Puupohjainen rakentaminen kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja energiaa. Kun otetaan huomioon rakennusmateriaalien valmistuksen tarvitsema energia ja materiaalien valmistuksessa syntyvät päästöt, puurakentaminen on ympäristövaikutuksiltaan ylivoimainen vaihtoehto. Puusta saadaan energiaa vielä rakennuskäytön jälkeenkin."

Työryhmän mukaan uusiutuva puu on ilmastopoliittisesti lähes hyödyntämätön luonnonvara. Ekologista rakentamista on tutkittu maailmalla viime aikoina paljon. Sen sijaan eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutusten sekä raaka-aineiden kulutuksen analysointi on jäänyt vähälle, vaikka rakentaminen kuluttaa jopa puolet luonnonvaroista.