Suomesta houkutteleva investointikohde biojalostamolaitoksille

Tiedotteet |

Uudenlaiset puuta monipuolisesti hyödyntävät biojalostamot ja niistä muiden tuotteiden ohella saatavat biopolttoaineet ovat yksi keskeisistä kehitysalueista ja uusista kilpailueduista globaalissa metsäteollisuuden rakennemuutoksessa.

Teollisen mittakaavan biojalostamolaitoksille tarvitaan nyt vahva tuki, jotta laitosinvestoinnit saadaan käyntiin. Julkista panostusta ja aktiivisuutta tarvitaan sekä EU-tasolla että kansallisesti koelaitosten rakentamiseksi, sillä hankkeiden riskit ovat merkittävät. Tavoitteeksi on otettava uuden teknologian nopea soveltaminen ja edelläkävijyys sekä kestävän kehitys sekä Suomessa että Euroopassa.


Suomalaiset yritykset ovat eturintamassa toisen sukupolven nestemäisten biopolttoaineiden (biodiesel) kehityshankkeissa. Edistyksellinen biodiesel kannattaa pitää Suomessa. Ilman toimivaa ja maksukykyistä suomalaista markkinaa tuotteet ohjautuvat maksukykyisemmille markkinoille esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Biojalostamolaitosten talousvaikutukset tulevaisuuden biotalouden rakentajana ja työllisyysvaikutukset mm. raaka-ainehankinnassa ovat merkittäviä.