Suomessa jää käyttämättä runsaasti kestäviä hakkuumahdollisuuksia

Tiedotteet |

Teollisuus käyttää kotimaista puuta vuosittain keskimäärin 55 miljoonaa kuutiota. Suomen metsävarat ovat runsaat ja puuta voitaisiin hankkia metsistä kestävästi jopa yli 70 miljoonaa kuutiota.

Tällä hetkellä Suomen metsiin jää runsaasti puuta, joka voitaisiin hyödyntää kestävyyttä vaarantamatta.

Metsien inventointitietojen perusteella Suomen metsien puuston yhteenlaskettu tilavuus oli yli 2 miljardia kuutiometriä. Suuri osa kasvusta on nuorissa, voimakkaasti kasvavissa metsissä. Laskelmien mukaan metsät kasvavat lähes 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa viime vuosikymmenien metsänhoitotyön tuloksena. Tästä kasvusta on ollut kestävästi käytettävissä yli 70 miljoonaa kuutiota.

Kotimaista puuta tarvitaan jalostukseen nykyisille tehtaille, mutta jatkossa yhä monipuolisempaan jalostuskäyttöön.

Lisäksi puun suunniteltu energiakäyttö kasvaa vuoteen 2020 mennessä ennen näkemättömällä vauhdilla.  Kustannustehokkain tapa lisätä myös bioenergian tuotantoa on parantaa jalostettavan puun tuloa markkinoille, sillä ainespuuhakkuiden yhteydessä korjataan myös merkittävin osuus energiapuusta. 


Puumarkkinoiden toimivuuteen tarvitaan uusia keinoja

Metsien käyttöasteen nostaminen ja puun markkinoille tulon parantaminen edellyttävät muun muassa metsätilojen omistusrakenteen ja toiminnan kehittämistä.Pinta-alaltaan nykyistä suuremmat metsätilat mahdollistaisivat ammattimaisen metsätalouden harjoittamisen ja tarjoaisivat skaalaetuja, mikä parantaisi metsätalouden kannattavuutta ja tuottavuutta.

Tasainen ja kustannuksiltaan kilpailukyisen puun saanti on metsäteollisuuden nykyisen toiminnan ja tulevien investointien perusedellytys. Suomessa on runsaat ja alati kasvavat puuvarat. Puu on myös Suomen ainoa teollisesti hyödynnettävissä oleva luonnonvara. Suomen metsäteollisuus luo puulle lisäarvoa, antaa työmahdollisuuksia ja tuo vientituloja, kun toimintaedellytykset ovat kunnossa. 

 

Metsien kasvusta tuoretta tietoa kohta saatavilla

Valtakunnan metsien inventointi on metsävarojen seurantajärjestelmä, joka tuottaa valtakunnallista, luotettavaa, toistuvaa tietoa metsävaroista (puuston määrästä, kasvusta ja laadusta), maankäyttömuodoista ja metsien omistussuhteista, metsien terveydentilasta sekä metsien monimuotoisuudesta.

Suomen metsien inventoinnit muodostavat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen aikasarjan metsien kehityksestä: ensimmäinen valtakunnallinen metsien inventointi tehtiin jo 1920-luvulla (VMI1 1921-1924). 1960-luvulta lähtien inventoinnit ovat toistuneet 5-10 vuoden välein. Metla julkistaa tiistaina 22. kesäkuuta valtakunnan metsien tuoreimmat inventointitulokset.

Lisätietoja

Anu Islander, metsäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6678 tai 040 – 729 3678