Suomen puutuoteteollisuuden visio 2020 ja skenaariot -raportti – Suomalainen puutuoteteollisuus kehittyy asiakkaidensa suuntaan ja kaksinkertaistaa tuotantonsa vuoteen 2020

Tiedotteet |

Puutuoteteollisuuden visio- ja skenaariotyössä määriteltiin, että vuoteen 2020 mennessä tuotannon arvonsa kaksinkertaistanut suomalainen puutuoteteollisuusklusteri on kytkeytynyt loppukäyttöaloihinsa ja toimii kannattavasti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Puutuoteteollisuus vahvistuu lähentämällä toimintaansa asiakasklustereiden suuntaan. Perinteisesti puutuoteteollisuus on ajateltu kiinteäksi osaksi metsäklusteria. Vision toteutuminen edellyttää uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita, tiivistä verkostoitumista sekä puusta rakentamisen vahvuuksien aiempaa parempaa hyödyntämistä. Alan yritysten toimenpiteiden lisäksi julkisen vallan ja alan toimialajärjestöjen tulee aktiivisesti tukea toimintaympäristön kehitystä.

Puutuoteteollisuuden kullekin toimialalle määriteltiin omat 2020-tavoitetilansa:

– Rakentamisen ja energian arvoketjuun kytketty kannattava sahateollisuus
– Teollisten asiakassegmenttien ja rakentamisen prosesseihin kytketty innovatiivinen ja kannattava levyteollisuus
– Kasvava ja kannattava asumisen ehdoilla toimiva ja ympäristösuorituskykyinen rakennuspuusepän-, tuoteosa- ja taloteollisuus
– Kansainvälistyneen design- ja teknologiaintensiivisen huonekaluteollisuuden tuotannon arvo on kasvanut kaksinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Suomen puutuoteteollisuuden visio- ja skenaariotyössä tunnistettiin alan tärkeimmät liiketoimintaympäristön muutostekijät. Niiden pohjalta muodostettiin liiketoimintaympäristön kehitysvaihtoehtoja. Alan kehittämistä tukevan tahtotilan lisäksi määriteltiin tarvittavat toimenpiteet sen saavuttamiseksi. Suomen puutuoteteollisuuden skenaario- ja strategiatyö aloitettiin syksyllä 2005 ja työ valmistui lokakuussa 2006.

Puutuoteteollisuuden skenaariotyön johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajana Bo Borgström sekä jäseninä Ilmari Absetz (Tekes), Anne Brunila (Metsäteollisuus ry), Harald Finne (UPM Wood Products), Pekka Hukkanen (Stora Enso Timber), Matti Kärkkäinen (Joensuun yliopisto), Olli Raunio (Raunion Saha Oy), Ole Salvén (Metsäliitto osuuskunnan Puutuoteteollisuus), Markku Simula (Ardot Oy) sekä Juha Vaajoensuu (Tekes).

Valmistelevaan työryhmään kuuluivat puheenjohtajana Bo Borgström sekä jäseninä Juha Kasslin (Metsäliitto osuuskunnan Puutuoteteollisuus), Pasi Lahtinen (Visuvesi Oy) sekä Markku Paavilainen ja Markku Lehtonen (Wood Focus Oy).  

Työryhmän työtä on tukenut taustaryhmä, johon ovat kuuluneet Pekka Sairanen (Domus Yhtiöt), Arto Vallin (Hämeen TE-keskus), Jyrki Tiainen ja Jussi Saukkonen (Huonekalualan kansallinen neuvottelukunta/SEAMK), Reijo Svanborg (Finndomo Group) sekä Mikko Viljakainen (Wood Focus Oy).

Skenaario- ja strategiatyön vetovastuu oli Metsäteollisuus ry:llä. Työn rahoitukseen osallistuivat Metsäteollisuus ry, Wood Focus Oy ja Teknologian kehittämiskeskus (Tekes).

Lisätietoja antavat:

Pertti Laine, johtaja, liiketoiminta- ja innovaatioympäristö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 6633
Bo Borgström, visio- ja skenaariotyön puheenjohtaja, puh. 0500 – 714 311

 

Suomen puutuoteteollisuus 2020, Skenaario- ja strategiatyön loppuraportti (1088 kilotavua)

Bo Borgströmin esitys raportin julkistamistilaisuudessa 20.11.2006 (550 kilotavua)

Pertti Laineen esitys raportin julkistamistilaisuudessa 20.11.2006 (534 kilotavua)