Suomen puutuoteklusteri laatii tutkimusstrategian

Tiedotteet |

Suomalainen puutuoteklusteri käynnistää kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän tutkimusstrategian laatimisen. Työtä koordinoi Metsäteollisuus ry ja mukaan haetaan alan yrityksiä ja tutkimusorganisaatioita.

 "Suomalaisen puutuoteklusterin kilpailukyvylle ja tulevaisuuden menestykselle on rakennettava vahvat edellytykset. Tutkimus- ja kehitystyö on erittäin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Tutkimuksen ja klusterin kehityksen resursseja on lisättävä ja suunnattava entistä paremmin. Alan kehittymisen kannalta riittävät panostukset kootaan alan yhteistutkimuksella, jossa koko klusteri ja kaikki sen vakavasti tulevaisuuteen suuntaavat yritykset ovat mukana", painottaa johtaja Pertti Laine Metsäteollisuus ry:stä.

Puutuoteteollisuuden tulevaisuutta ja alan kehityssuuntia on jo linjattu viimeaikaisissa hankkeissa, mutta yhteisiä tutkimushankkeita on edelleen liian vähän. Tutkimustarpeiden määrittelijänä ovat myös entistä selvemmin asiakkaiden tarpeet ja tuotteiden käyttökohteet sekä -mahdollisuudet. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää jalostusasteen nostamista ja asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia tuotteita.

"Meidän on nyt tartuttava haasteeseen. Tavoitteena puutuoteklusterin tutkimusstrategiassa on terävöittää alan yhteiset tutkimuksen painopisteet sekä rakentaa edellytykset pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja tutkimusinvestointeihin", korostaa työn koordinaattori Markku Lehtonen Metsäteollisuus ry:stä. Puutuoteklusterin tutkimusstrategia julkistetaan keväällä 2008.

Koko metsäklusteri käynnisti vastaavan työn 2006. Yhteisen tutkimusstrategian tavoitteeksi määriteltiin metsäklusterin tuotteiden ja palveluiden arvon kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin puolet arvosta tulee uusista tuotteista, joita ei vielä valmisteta.

Metsäklusterin tutkimusstrategian keskeisiksi kehittämiskohteiksi määriteltiin klusterin uudistuminen, yritysten ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen sekä kestävä kehitys. Nykyisten tuotteiden rinnalle kasvatetaan älykkäistä paperi-, puu- ja kuitutuotteista uutta liiketoimintaa mm. viestintään, pakkaamiseen, asumiseen ja rakentamiseen. Puuta voidaan yhdistää muihin materiaaleihin, jolloin siitä saadaan esiin uusia ominaisuuksia.

Lisätietoja:

Pertti Laine, johtaja, Metsäteollisuus ry, Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö -yksikkö, puh. 09 132 6633

Markku Lehtonen, Metsäteollisuus ry, Liiketoiminta- ja innovaatioympäristö -yksikkö Tutkimus- ja kehitysryhmän päällikkö, puh. 09 132 6628