Suomen paperiteollisuuden kilpailukyky ei vahvistu lakolla

Tiedotteet |

Suomen paperiteollisuuden kannattavuutta ja kilpailukykyä on parannettava. Alan työehtosopimus on uudistettava, jotta mahdollisimman monia työpaikkoja voidaan säilyttää. Paperiliiton ilmoittamat laittomat lakot eivät paranna tilannetta.

  "Toiminnan tehostamisohjelmat ja yksiköiden lopettamiset ovat aina hyvin raskaita toimenpiteitä ja koskettavat syvästi kaikkia asianosaisia. Siksi on tehtävä kaikki voitava mahdollisimman monen työpaikan säilyttämiseksi. Paperiteollisuudessa on otettava käyttöön samat nykyaikaiset toimintamallit kuin muussakin vientiteollisuudessa", sanoo työmarkkinajohtaja Jari Forss Metsäteollisuus ry:stä.

 
"Suomen metsäteollisuuden kilpailukykyä on nopeasti vahvistettava. Olemme valmiita etsimään yhdessä Paperiliiton kanssa uusia ratkaisuja, joilla alan tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan parantaa. Yksi tärkeimmistä keinoista on työehtosopimuksen kokonaisuudistus, josta voidaan aloittaa neuvottelut heti", sanoo Forss.

Metsäteollisuuden tilannetta on vaikeuttanut työvoima-, energia-, kuljetus- ja raaka-ainekustannusten nousu sekä euron vahvistuminen. Maailmanmarkkinoilla tuotteiden reaalihinnat ovat laskeneet. Tämä edellyttää, että kaikkia toimintoja tehostetaan.

Suomen sellu- ja paperiteollisuudessa on yhteensä 27 000 työntekijää ja toimihenkilöä. Suomessa toimii 42 paperi- ja kartonkitehdasta sekä 43 massatehdasta, jotka valmistavat sellua ja mekaanista massaa.  

Lisätietoja antaa:

Jari Forss, työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 – 132 4440

Lisätietoja Suomen metsäteollisuuden henkilöstöstä, tuotannosta ja viennistä Metsäteollisuus ry:n verkkopalveluissa osoitteessa:

http://www.metsateollisuus.fi/Infokortit/tilda/Sivut/default.aspx