Suomen paperikapasiteetista seisoo jo lähes 60 prosenttia AKT:n lakon vuoksi

Tiedotteet |

Valtaosa eli 59 prosenttia Suomen paperinvalmistuskapasiteetista on jo jouduttu pysäyttämään AKT:n lakon vuoksi. Työt ovat toistaiseksi loppuneet jo yli 3700 metsäteollisuuden työntekijältä.

"Viimeksi ilmoitettujen tuotannon sulkemisten myötä reilusti yli puolet Suomen paperiteollisuuden tuotannosta on nyt jouduttu pysäyttämään. Tilanne vaikeutuu päivä päivältä ja halvaannuttaa pian koko metsäteollisuuden Suomessa. Metsäteollisuudessa lakko on vienyt työt jo ahtaajia suuremmalta joukolta työntekijöitä", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

"Yleisen yhteiskuntavastuun nimissä AKT:n on aktiivisesti etsittävä keinoja aloittamansa lakon päättämiseksi nopeasti. AKT:n vastuuton toiminta vie työpaikkoja suomalaisesta metsäteollisuudesta ja heikentää kansantaloutta ja aluetalouksia. Kerrannaisvaikutukset ulottuvat koko puunjalostuksen arvoketjuun ja verkottuneeseen talouteen. Lakon jälkiä korjataan pitkään."

Lakko aiheuttaa menetetyn tuotannon lisäksi tehtaille jatkuvasti lisäkustannuksia. Vaikka tuotanto on jouduttu pysäyttämään, tehtailla on huolehdittava mm. koneista, laitteista, lämmöntuotannosta ja vartioinnista normaalisti. Toimittamatta jääneelle tuotannolle on myös jouduttu etsimään tilapäistä varastotilaa. Osaa tuotteista ei voida enää toimittaa asiakkaalle, joten sen osalta menetetään niin raaka-aineet kuin tehty työkin.

Lakon vuoksi Suomesta menetetään myös tilauksia muihin metsäteollisuuden toimintamaihin. Suomalaisten yksiköiden maine tavarantoimittajana kärsii merkittävästi.

Vientitulojen menetysten myötä Suomen orastava talouskasvu heikkenee ja taloustaantumasta toipuminen hidastuu. Suomessa on 50 sellu-, paperi- ja kartonkitehdasta, noin 170 teollisen mittakaavan sahaa sekä 15 levytehdasta. Puun jalostus työllistää koko klusterissa noin 200 000 suomalaista ja sen taloudellisen jalanjäljen vaikutuspiirissä on noin 500 000 suomalaista.

Metsäteollisuuslaitokset ovat usein paikkakuntansa suurimpia työnantajia. Alan tulovirtojen tyrehtyminen heikentää monien kuntien taloudellista tilannetta.

Lisätietoja antaa:
Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 6600
Jari Forss, varatoimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry,
puh. 09 – 132 4440