Suomen on pidettävä huolta kilpailukyvystään metsäteollisuuden toimintaympäristönä

Tiedotteet |

Mikäli kotimaisen puun myynti nousisi teollisuuden tavoitetasolle, kasvaisivat valtion verotulot lähes 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Summa on merkittävä", muistutti Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila tänään Raumalla.

 

Metsäteollisuuden tuotantokustannukset ovat Suomessa nousseet nopeasti. "Suomen on pidettävä huolta kilpailukyvystään metsäteollisuuden toimintaympäristönä. Yritysten tehtävänä on toimia kannattavasti voidakseen tarjota työpaikkoja ja kehittää uutta liiketoimintaa. Toimintojen saneeraaminen ei ole itsetarkoitus, vaan välttämätön keino varmistaa suomalaisen tuotannon kilpailukyky haasteellisessa toimintaympäristössä", sanoi Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Anne Brunila puhuessaan tänään Rauman kauppakamarin syyskokouksessa Raumalla. 

"Suomen hyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että metsäteollisuus voi vahvistaa toimintaedellytyksiään pitkäjänteisesti. Ala toimii suuressa murroksessa, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia kustannusrakenteeltaan terveille yrityksille. Kun kannattavuus on kunnossa, voidaan kehittää toimintaa ja tulevaisuuden innovaatioita", muistutti Brunila.

Metsäteollisuuden on kyettävä toimimaan Suomessa yhtä kannattavasti kuin muissakin toimintamaissa. Tämä edellyttää tuottavuutta parantavien toimintamallien ja teknologioiden nopeaa käyttöönottoa. Paperiteollisuuden työehtosopimusta on uudistettava yhtä kilpailukykyiseksi kuin puutuoteteollisuudessa.

"On otettava käyttöön uusia keinoja, joilla metsätaloudesta voidaan kehittää kiinnostava elinkeino maamme haja-asutusalueille ja turvata puun tasainen saatavuus kilpailukykyiseen hintaan. Esimerkiksi Ruotsissa on kokemuksia metsätileistä, joille kertyneistä metsänmyyntituloista maksetaan vero vasta kun rahat tuloutetaan."

Väylästön kunnon rapautuminen vaikeuttaa puukuljetuksia kotimaassa. On huolehdittava tiestön, rataverkon ja meriväylien kunnostuksista, joilla osaltaan turvataan sujuva puuhuolto ja kustannustehokkaat kuljetukset.

"Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa on otettava huomioon metsäteollisuuden merkitys bioenergian tuottajana ja kehittäjänä. Alaa ei pidä rankaista siitä, että se kuuluu jo nyt Euroopan edelläkävijöihin bioenergian tuottajana", Brunila sanoo.

"Kaikki nämä toimet ovat Suomen kannalta kannattavia investointeja, jotka maksavat itsensä nopeasti takaisin. Mikäli puun myynti nousee teollisuuden tavoitetasolle, kasvaisivat valtion verotulot lähes 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Summa on merkittävä."