Suomen metsien tila on kohentunut

Tiedotteet |

Suomen metsien tila -raportin mukaan Suomen metsien tila on kohentunut viimeisten 20 vuoden aikana: puuston määrä ja suojelualueet ovat lisääntyneet. Metsien tilan aktiivinen ja pitkäjänteinen parantaminen on kaikkien osapuolten etu.

Metsäntutkimuslaitoksen kokoaman Suomen metsien tila -raportin mukaan Suomen metsien tila on kohentunut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Vaikka metsissä tapahtuvat muutokset näkyvät hitaasti, positiivista kehitystä on nähtävissä.

Suomen puuston määrä on lisääntynyt viimeisten 40 vuoden aikana 40 prosenttia. Samanaikaisesti metsien pinta-ala on pysynyt lähes ennallaan, ja metsistä on korjattu ja käytetty nykyisen puuvarannon sisältämä puumäärä tuomaan hyvinvointia yhteiskuntaan. Raportin mukaan puuntuotannon kestävyyttä ovat edistäneet valtiovallan toimenpiteet, metsänomistajien oma aktiivisuus sekä kattava metsäsuunnittelu.

Metsiin pohjautuvat elinkeinot tärkeitä tulevaisuudessakin

Suomen metsien tila -raportissa arvioidaan, että metsiin pohjautuvat elinkeinot muodostavat tulevaisuudessakin tärkeän pohjan Suomen kansantaloudelle. Tällä hetkellä metsäsektorin osuus bruttokansantuotteesta on noin 4 prosenttia ja Suomen viennin arvosta peräti 20 prosenttia. Uusiutuvana ja hiiltä sitovana raaka-aineena puuhun pohjautuvien tuotteiden ja energian merkityksen oletetaan tulevaisuudessa nousevan. Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden rinnalle kehitetään aktiivisesti uusia tuotteita.

Metsien monimuotoisuuden paranemisesta lupaavia tuloksia

Suomessa metsien hoito ja käyttö ovat viimeisen 15 vuoden ajan perustuneet metsien monimuotoisuuden huomioivaan ja metsien luonnon kiertokulkua jäljittelevään metsänhoitoon. Monimuotoisuuden turvaava metsänhoito on nykyisen metsälain mukaan rinnakkainen tavoite puuntuotannon kanssa. Talousmetsien luonnonhoidolla on raportin mukaan saatu aikaan myönteistä kehitystä: joidenkin metsälajien uhanalaistuminen on saatu hidastumaan tai pysähtymään, vaikka kokonaisuudessa metsälajit yhä uhanalaistuvat.

Suomen metsien suojelupinta-ala on kolminkertaistunut viimeisten 35 vuoden aikana. Suojeltuja metsiä on nyt 9,6 prosenttia metsäalasta. Raportin mukaan Suomessa korostetaan muista Euroopan maista poiketen tiukkaa metsien suojelua. Tiukasti suojeltujen metsien osuus on Suomessa korkein Euroopassa, 5,2 prosenttia. 

Metsien tila -raportin tausta on yleiseurooppalainen

Metsäntutkimuslaitoksen julkaisema neljäs Suomen metsien tila -raportti julkaistiin kesäkuisen Euroopan metsäministerikonferenssin yhteydessä. Raportti perustuu yleiseurooppalaiseen kestävän metsätalouden kriteeri- ja indikaattorikokoelmaan.

Lisätietoja:
Tomi Salo, metsä- ja ympäristöjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911

Linkit: 
Metlan tiedote 14.6.2011: Suomen ja Euroopan metsien tila arvioitu: Luonnonhoitotoimien vaikutukset alkavat näkyä talousmetsissä