Suomen metsäteollisuus tukee EU:n toimia laittomasti hakatun puun kaupan estämiseksi

Tiedotteet |

EU pyrkii varmistamaan Eurooppaan tuotavan puun ja puutuotteiden laillisen alkuperän ns. FLEGT-ohjelman (Forest Law Enforcement Governance and Trade) sisältämillä velvoitteilla.

Laittoman puun poistaminen markkinoilta parantaa vastuullisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä ja metsien kestävää käyttöä.

EU suuntaa velvoitteensa laittomien hakkuiden torjumiseksi, jotka aiheuttavat metsäkatoa lähinnä tropiikissa.

Määräyksiä tiukennettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että EU-alueella valmistetut tuotteet voivat edelleenkin liikkua esteettä maasta toiseen. Asetuksessa on myös hyväksyttävä olemassa olevat ja luotettavat puun alkuperän seurantajärjestelmät.

"Metsäteollisuus kannattaa laittoman puun käytön estävien toimien edistämistä. On kuitenkin tärkeää pitää huolta sisämarkkinoiden toimivuudesta ja välttää tarpeetonta byrokratiaa ja moninkertaista valvontaa", toteaa Anders Portin, joka vastaa Metsäteollisuus ry:ssä kestävästä metsätaloudesta ja infrastruktuuriasioista.

Suomalaisyrityksillä alan parhaat puun alkuperän seurantajärjestelmät

Suomalaisen metsäteollisuuden puun alkuperän hallintajärjestelmät edustavat alan parhaita käytäntöjä. Puun alkuperän varmentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin. Sertifioinnilla riippumaton kolmas osapuoli varmentaa alkuperän seurantajärjestelmän toimivuuden.

FLEGT-ohjelmassa esitetyt toimet eivät kuitenkaan ota huomioon alan vakiintuneita ja testattuja käytäntöjä puun laillisuuden varmistamiseksi. Ylimääräiset velvoitteet lisäävät kustannuksia, jotka heikentävät puutuotteiden kilpailukykyä verrattuna muihin tuotteisiin, joilla ei ole vastaavia vaatimuksia.

EU:n ulkorajojen rajamuodollisuudet on pidettävä toimivina ja kansalliset valvontaorganisaatiot on hyväksyttävä jatkossakin. Muun muassa sähköinen tullaus ja otantaperusteinen tarkkailu on todettu hyviksi valvontakeinoiksi.

Eurooppalainen puu on uusiutuvaa, kestävästi tuotettua raaka-ainetta, jonka käyttöä tulee EU:n alueella lisätä. Puulle asetetut muita raaka-aineita tiukemmat kriteerit voivat johtaa puun korvaamiseen uusiutumattomilla materiaaleilla, mikä heikentää kestävää kehitystä.

Lisäksi EU:n ehdottaman asetuksen toimet edellyttävät syyttömyyden todistamista ja tämä käänteinen todistustaakka on vastoin eurooppalaista oikeuskäytäntöä.