Suomen metsäteollisuus numeroina

Tiedotteet |

Metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala tuo noin 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa.  

Merkittävä työllistäjä

Metsäteollisuus työllistää suoraan noin 42 000 henkilöä Suomessa, joista 20 000 toimii paperiteollisuudessa ja 22 000 puutuoteteollisuudessa. Lisäksi noin 9 000 henkilöä saa toimentulonsa huonekalujen valmistuksesta. (Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilipito 2013)

Suomalaisen metsäteollisuuden palveluksessa muissa toimintamaissa oli vuonna 2013 noin 46 000 henkilöä, joista 65 % prosenttia työskenteli muissa EU-maissa (Lähde: Tilastokeskus, Tytäryritykset ulkomailla).

Teollisuus näkyy suomalaisten arjessa

Metsäteollisuus on monen maakunnan keskeinen elinkeino.
Metsästä lähtevällä arvoketjulla on merkittävät kerrannaisvaikutukset: metsäteollisuuden välilliset työllisyysvaikutukset ovat moninkertaiset sen suoraan työllisyysvaikutukseen verrattuna.

Maassamme toimii edelleen 48 paperi-, kartonki- ja sellutehdasta sekä noin 130 teollista sahaa sekä useita levytehtaita ja muita puutuotealan yrityksiä.

Paperi- ja puutuotteita miljardien arvosta

Metsäteollisuuden tuotannon arvo Suomessa vuonna 2013 oli yhteensä noin 20,7 miljardia euroa*.

(Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto)

*) sisältää huonekaluteollisuuden

Erittäin suuri merkitys kansantaloudelle

Suomen metsäteollisuus tuotti noin 18 % Suomen teollisuustuotannon arvosta ja noin 15 % Suomen teollisuuden työpaikoista vuonna 2013. (Lähde: Tilastokeskus, 2013)

Suomen vientiteollisuuden tukipilari

Vuonna 2014 metsäteollisuuden viennin arvo (huonekalut ml.) oli 11 miljardia euroa. Vienti pysyi suurinpiirtein samana edellisvuoteen verrattuna. Metsäteollisuuden viennin osuus koko Suomen viennistä oli noin 20 %. (Lähde: Tullihallitus)

Metsäteollisuus investoi Suomeen

Metsäteollisuuden investointien osuus koko tehdasteollisuuden kiinteistä investoinneista on ollut noin 20 % koko teollisuuden investoinneista kymmenen vuoden ajan. (Lähde: Tilastokeskus) 

Metsäteollisuuden yritykset ovat panostaneet vuosittain noin 100 miljoonaa euroa tutkimus- ja kehitystoimintaan Suomessa 2000-luvulla. (Lähde: Tilastokeskus)

Pitkäjänteistä Suomen metsien kehittämistä

Vuonna 2014 puun korjuumäärä oli noin 56 milj. kuutiota, josta yksityismetsien osuus oli 45 milj. kuutiota. Vuotuiset kestävät hakkuumahdollisuudet ovat noin 80 milj. kuutiota. Metsien vuosittainen kasvu on yli 105 milj. kuutiota.

Vuonna 2014 teollisuuden puunkäyttö oli 65 milj. kuutiota, josta:

  • kotimaista puuta oli 55 milj. kuutiota ja 
  • tuontipuuta 10 milj. kuutiota