Suomen metsäteollisuus ja Venäjän puu

Tiedotteet |

Suomen metsäteollisuus on ollut Venäjän merkittävä ja pitkäaikainen kumppani maan metsäteollisuuden kehittämisessä. Vuosittain suomalaiset yritykset ovat myös ostaneet Venäjältä runsaasti puuta.

Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2007 tuontipuun kustannusten nousun myötä.

Vuonna 2008 Suomeen tuotiin puuta Venäjältä 10,6 miljoonaa kuutiometriä (kuorettomana). Kansainvälisen kaupan tilastojen mukaiseksi kuorelliseksi puuksi muunnettuna määrä oli 12,3 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2008 Suomen metsäteollisuus käytti 66 miljoonaa kuutiota puuta (kuorellinen).

Suurin osa Suomeen tuodusta puusta oli kuitupuuta. Esimerkiksi koivukuitupuulle ei Venäjällä ole suuria markkinoita tai kaupallista käyttöä.

Kuitupuun viennin väheneminen Venäjältä Suomeen vaikeuttaa sikäläisten sahojen tukin saantia. Puunviennin merkittävä lasku on johtanut myös puunkorjuuyritysten konkursseihin.

Viimeisten viidentoista vuoden aikana suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat investoineet merkittävästi Venäjän metsäsektorin kehittämiseen ja modernisointiin. Investointien kokonaisarvo kaikkine oheissijoituksineen nousee lähes miljardiin euroon.